Career Hack

เป้าหมายสำเร็จได้ หากลงมือทำให้ต่อเนื่อง

หลายต่อหลายครั้งที่เราวางเป้าหมายไว้อย่างดิบดีในช่วงปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องสุขภาพ เช่น การลดน้ำหนัก การออกกำลังกาย การเรียนทักษะใหม่เพิ่มเติม แต่พอถึงกลางปีก็เบื่อบ้าง ลืมบ้าง จนล้มเลิกไป

อย่าเสียเหงื่อให้กับเรื่องเล็กๆ หนังสือแนะนำสำหรับคนที่มีเป้าหมายชีวิต

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายอยากมีชีวิตที่มีคุณค่า ต้องการยกระดับจิตใจของตนเองประกอบด้วยข้อคิด 100 หัวข้อ คำอธิบายหัวข้อละ 1-2 หน้า อ่านง่าย เหมาะกับการวางไว้ที่หัวนอนเพื่อหยิบมาทบทวนสัก 2-3 หัวข้อในแต่ละวัน

คนทำงานเร็วทำอะไรตอนที่เราไม่เห็น

ไม่ว่าใคร ก็อยากทำงานให้เสร็จไว ๆ เพราะเมื่อเราทำงานได้เร็วขึ้น ผลงานดี หน้าที่การงานก็ก้าวหน้า ส่งผลดีต่อองค์กร และยังทำให้มีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองเพิ่มขึ้นอีกต่างหาก