Search
Search

ข้อดีของการทำงานที่ไหนก็ได้ ทักษะการเป็นผู้นำที่ได้จากการท่องเที่ยว

ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากนิยมท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนที่พูดคนละภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จาการศึกษาของบริษัท Brightspark Travel พบว่า 94% ของผู้นำชาวอเมริกัน ต่างเห็นด้วยว่า “การท่องเที่ยวช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่พวกเขาในที่ทำงาน” เพราะพวกเขาได้นำทักษะการเป็นผู้นำต่างๆที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการท่องเที่ยว มาใช้ในการทำงาน

Matt Wilson ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Under30.com เว็บไซต์ที่ช่วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆกล่าวว่า ทักษะการเป็นผู้นำที่เขาใช้บริหารงานทุกวันนี้ ได้มาจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และการได้นำทีมไปเที่ยวที่ Florida ในฐานะหัวหน้ากลุ่มองค์กรลูกเสือแห่งอเมริกา (Boy Scouts of America) 

นอกจากนี้ ในหลายประเทศฝั่งตะวันตก เด็กๆที่จบมัธยมนิยมใช้เวลา 1 ปี (Gap Year) ในการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจ รวมถึงเรียนรู้ทักษะต่างๆ ก่อนจะเข้ามหาลัย

การท่องเที่ยวต่างประเทศช่วยเพิ่มทักษะที่สำคัญ ที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงาน 

84% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ American Gap Association

เรามาดูกันว่าทักษะการเป็นผู้นำอะไรบ้าง ที่เราได้จากการท่องเที่ยว 

 

ทักษะที่ 1 : การสื่อสาร

การสื่อสารในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการสื่อสารโดยการใช้ภาษาพูด (Verbal Communication) เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการสื่อสารทุกชนิด เมื่อเราต้องเดินทางไปในประเทศที่เราไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ การพยายามสื่อสารกับผู้คนที่นั่นโดยใช้ภาษากาย (Body Language) การทายคำศัพท์ต่างๆที่เขาต้องการจะสื่อ จะช่วยเพิ่มทักษะในการสื่อสารของเรา หรืออาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆก็เป็นได้

ทักษะในการสื่อสารนี้ จะช่วยให้เรามีความสามารถในการสื่อสารกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรม สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ (Global Company) ที่รวบรวมผู้คนจากทั่วโลก

 

ทักษะที่ 2 : การทำงานเป็นทีม

ทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตการทำงาน ในขณะท่องเที่ยว เราจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในทีมระหว่างการเดินทาง เช่น การประนีประนอม การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การร่วมด้วยช่วยกัน และการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

ทักษะที่ 3 : การเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การท่องเที่ยวช่วยให้คุณเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือแบบแผนของพฤติกรรมของสังคม (Social Norms) ที่ต่างออกไป เมื่อคุณเข้าไปทำงานในบริษัทที่รวบรวมผู้คนจากทั่วโลก เราจะมีทักษะในการเปิดรับความแตกต่างนี้ และสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้เป็นอย่างดี 

Sabrina Cendral ผู้บริหาร Club Med Resort รีสอร์ตที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก กล่าวว่าการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมใหม่ๆ ช่วยให้เราเปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เปิดรับมุมมองใหม่ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำ เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้คน ที่มีความแตกต่างกัน

 

ทักษะที่ 4 : คิดนอกกรอบ

การได้ไปเที่ยว และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ทำให้เห็นโอกาสใหม่ๆในการทำงาน 

Wilson ผู้ก่อตั้งบริษัท Under30.com

การท่องเที่ยวช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบ (Think outside the box) กล้าที่จะคิดต่างจากเดิม

G Adventures
บริษัทที่เชื่อว่า การได้ท่องเที่ยวทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ มากกว่าการให้พนักงานนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีผนังล้อมรอบ

บริษัทท่องเที่ยว G Adventures ซึ่งก่อตั้งโดย Bruce Poon Tip ออกเงินให้พนักงานไปเที่ยวฟรีที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ปีละหนึ่งครั้ง และจากการสนับสนุนพนักงานให้ไปเที่ยวนี้ พนักงานจึงเกิดความคิด ในการออกแบบ Local Living Program การท่องเที่ยวที่พาลูกค้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตในฟาร์มที่ประเทศอิตาลี ชิลี หรือ สัมผัสการใช้ชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนในมองโกเลีย (Mongolia Nomad) ซึ่งโครงการนี้เป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว

ทักษะที่ 5 : การตัดสินใจ

ในขณะที่ท่องเที่ยว ทักษะการตัดสินใจจำเป็นต้องถูกนำมาใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเลือกที่จะพักโรงแรมไหน ไปเที่ยวสถานที่ไหนบ้าง เดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถประจำทาง ในการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ เราต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างข้อดี และข้อเสีย รวมถึงมองเห็นถึงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำในองค์กร

 

ทักษะที่ 6 : การบริหารเวลา

การบริหารเวลาที่ไม่ดีอาจจะทำให้เราตกรถไฟ พลาดที่จะไปสถานที่สำคัญบางที่ ดังนั้น ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง เราจะต้องวางแผนตารางของเราให้ดี ควรออกจากโรงแรมในตอนเช้ากี่โมง เผื่อเวลาในการเดินขึ้นรถบัสกี่นาที รายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มทักษะการบริหารเวลาของเรา และทำให้งานของเราไม่ผิดพลาด และสำเร็จลุล่วงไปได้

 

ทักษะที่ 7 : ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น

ในการเดินทาง มักจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เช่น รถไฟไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากหิมะถล่ม รถเสียระหว่างทาง เพื่อนป่วยเพราะกินอาหารที่ไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านี้ทำให้การเดินทางอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนบ้าง เช่น ตัดสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ที่ไม่น่าสนใจออก เพื่อที่จะสามารถไปขึ้นรถไฟให้ทัน ทักษะในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหา ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ และคิดแผนสำรองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้น เป็นทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงาน

Author

  • CareerVisa Team

    รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนานอกกรอบของคนทำงาน

Related   Articles

ทำงานเยอะ ไม่อยากเสียสมดุลชีวิต มาลองทำตามวิธีเหล่านี้

เชื่อว่าหลายคนต้องประสบพบเจอปัญหา “ทำงานหนักจนไม่มีเวลาชีวิต” บางคนไม่ได้ทำงานแค่ 5 วัน แต่ยังต้องเอางานที่ทำไม่เสร็จมาทำเสาร์อาทิตย์อีก แล้วสุดท้ายวันหยุดของเราอยู่ไหนกัน?

5 รูปแบบพนักงาน ที่มักจะโดนเพื่อนร่วมงานเกลียด

เคยสงสัยบ้างไหมว่าทำไมเราถึงไม่มีเพื่อนในที่ทำงาน หรือคนรอบตัวแสดงความรู้สึกไม่ค่อยอยากทำงานกับเราสักเท่าไร
มาลองเช็กว่ากำลังเป็นแบบนี้กันอยู่หรือเปล่า

จัดการปัญหา แก้ไขทุกวิกฤติด้วย Fink’s Crisis Management Model

ชีวิตการทำงานของทุกคนคงไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ยิ่งต้องทำงานร่วมกับหลายฝ่าย หลายทีม ยิ่งมีปัญหาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้การตั้งรับวิกฤติที่จะเกิดขึ้น และผ่านมันไปให้ได้เสมอ