เปิดฟาร์มวิจัยและพัฒนาของสายพันธุ์มันฝรั่งของ Frito Lay ในโปรเจค People Behind the Brand จาก PepsiCo

ปีนี้ทาง PepsiCo มีแคมเปญที่จะพาเหล่ามนุษย์เงินเดือนไปรู้จักกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท ที่ไม่ได้มีแค่การสร้างแบรนด์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงตั้งแต่การเพาะปลูกมันฝรั่ง ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย และซัพพลายเชนอีกด้วย ภายใต้ชื่อโครงการว่า People Behind the Brand

CareerVisa เลยขอเลือกพาทุกคนมาดูงานในฟาร์มวิจัยและพัฒนาของสายพันธุ์มันฝรั่งของ Frito Lay ซึ่งถือเป็นโอกาสหายากมากๆในฐานะแฟนพันธุ์แท้ของมันฝรั่งเลย์ เราอยากรู้มานานว่า เบื้องหลังการทำงานจะเป็นอย่างไรกันบ้าง มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง โดยเฉพาะเนื้องานในสายวิทยาศาสตร์!

PepsiCo (ซึ่งจริงๆมีผลิตภัณฑ์หลายแบรนด์มากกว่าแค่น้ำเป๊ปซี่ และเลย์เป็นหนึ่งในนั้น) เปิดเผยว่า ส่วนงานภาคการเกษตร ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นแหล่งคัดเลือกสายพันธุ์มันฝรั่งของ Frito Lay เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อให้ได้มันฝรั่งชั้นดี เพื่อออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ “เลย์ – ผลิตจากมันฝรั่งแท้” ที่ทุกคนชื่นชอบ

ก่อนจะมาเป็น “เลย์” มีวิธีการคัดมันฝรั่งอย่างไรบ้าง?

ผู้เชี่ยวชาญของ PepsiCo ให้ข้อมูลว่า “มันฝรั่ง” เป็นพืชเมืองหนาว ต้องการอากาศเย็นในการปลูก ถ้าอุณหภูมิเฉลี่ยสูงมากกว่า 25 องศาเซลเซียส จะทำให้มีการเจริญทางลำต้นอย่างรวดเร็วและมีการลงหัวน้อย ส่งผลให้ผลผลิตไม่ดี ยิ่งไปกว่านั้นมันฝรั่งเป็นพืชที่ต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างยิ่งในการปลูก เนื่องจากมีโรคและแมลงศัตรูพืชที่สำคัญหลายชนิด เช่น โรคใบไหม้ โรคเหี่ยวเขียว โรคแข้งดำ โรคราเม็ดผักกาด โรคขี้กลาก โรคไวรัส ประเทศไทยของเราตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้น พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูมิอากาศที่ไม่อำนวยในการปลูกพืชเมืองหนาว แต่ก็ยังมีบางพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นเช่นภาคเหนือ และพื้นที่ที่มีความสูงมากกว่าระดับน้ำทะเล 700 เมตร ที่สามารถทำการเพาะปลูกพืชเมืองหนาวได้ รวมถึงมันฝรั่งด้วย ดังนั้น เพื่อให้การปลูกมันฝรั่งได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดี ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีสายพันธุ์มันฝรั่งที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ คือ ต้องเป็นสายพันธุ์เบา สามารถเก็บเกี่ยวได้ภายใน 90 วัน ให้ผลผลิตสูงมีความต้านทานหรือทนต่อโรคและแมลง ทนต่อการเกิดตำหนิภายในหัวมันฝรั่งเมื่อเจอสภาพอากาศที่ร้อน เก็บเกี่ยวในห้องเย็นได้นานโดยค่าน้ำตาลในหัวมันไม่ขึ้น ให้เปอร์เซนต์แป้งสูง

กว่าจะมาเป็นสายพันธุ์มันฝรั่งของเลย์ได้ ต้องได้ครบ 3 ผ่าน

ในทุกปีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของแผนกส่งเสริมการเกษตรจะทำการคัดเลือกสายพันธุ์มันฝรั่ง “ FL variety” จากส่วนงานปรับปรุงพันธุ์ในประเทศอเมริกา (FLNA: Frito-Lay North America) จำนวน 12-20 สายพันธุ์ เพื่อนำมาปลูกทดสอบในฟาร์มทดลองของเลย์ ประเทศไทย ซึ่งมีเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ หน่วยงาน R&D นี้จะทำการปลูกทดสอบสายพันธุ์มันฝรั่งต่างๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี ตามมาตรฐานการทดสอบสายพันธุ์ของ Frito Lay Global จนมั่นใจว่าได้สายพันธุ์ที่มีคุณสมบัติครบ 3 ผ่าน

 • ผ่านที่ 1 การประเมินในแปลง (ให้ผลผลิตสูง เปอร์เซ็นต์แป้งสูง ต้านทาน/ทนต่อศัตรูพืช ตำหนิในแปลงน้อย)
 • ผ่านที่ 2 การประเมินส่วนโรงงาน (ผลผลิตมีความเสียหายน้อย)
 • ผ่านที่ 3 การประเมินส่วนผู้บริโภค (อาทิ รูปทรง สี รสชาติ)

ภารกิจที่สำคัญที่ทีม R&D ของ PepsiCo ต้องดูแล

คือการทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ในการพัฒนาสายพันธุ์และการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งเข้าร่วมการพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของมันฝรั่งกับสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร และในปี 2021 นี้จะเป็นปีแรกที่แผนกส่งเสริมการเกษตรทำการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่จำนวน 5 สายพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์มันฝรั่งนี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะเพิ่มโอกาสให้การปลูกมันฝรั่งอย่างยั่งยืนในประเทศไทย ด้วยสายพันธุ์ที่ดีนี้จะส่งผลให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่สูงขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

แล้วมันฝรั่งของเลย์ มาจากที่ไหนกันบ้าง?

 • 30% เป็นมันฝรั่งที่นำเข้าจากต่างประเทศ ประเทศที่นำเข้าตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทยเพื่อการแปรรูป ได้แก่ เยอรมัน จีน แคนาดา อเมริกา และออสเตรเลีย
 • 70% ของมันฝรั่งที่ป้อนเข้าโรงงานเป็นผลผลิตโดยเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน ตาก แม่ฮ่องสอน เพชรบูรณ์ สกลนคร และนครพนม

ด้วยข้อจำกัดของการนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่งจากต่างประเทศทั้งในด้านราคา อายุทางสรีรวิทยาของหัวมันฝรั่ง ความไม่แน่นอนของคุณภาพหัวพันธุ์ที่เกิดจากระยะเวลานานในการขนส่งทางทะเล โครงการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งเพื่อใช้เองในประเทศไทยของเลย์ จึงได้เริ่มขึ้นในปี 2548 โดยกล่มผู้บุกเบิกสำคัญของส่วนงาน ส่งเสริมเกษตร ของประเทศไทย คือ ดร.ทรงยศ เรืองสกุลราช คุณชวาลา วงศ์ใหญ่ ร่วมกับเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญการปลูกมันฝรั่ง คุณบุญศรี ใจเป็ง โดยเริ่มแรกได้ผลิตจากหลักสิบตัน จนปัจจุบันสามารถผลิตได้เกือบ 5,000 ตันโดยมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการปลูกเพื่อให้ได้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพดีมาอย่างต่อเนื่อง

การผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งของเกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรพันธะสัญญาของเลย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และสกลนคร จะปลูกในฤดูหนาว ปลูกทันทีเมื่ออากาศเริ่มเย็นและสามารถเตรียมพื้นที่เพาะปลูกได้ ในปลายเดือนตุลาคม-ธันวาคม และเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ซึ่งต้องเก็บให้ทันก่อนเข้าฤดูร้อน เพื่อลดความเสียหายของผลผลิตและคุณภาพ

8 ขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพหัวพันธุ์มันฝรั่งเลย์

พนักงานของ Pepsio ต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพหัวพันธุ์มันฝรั่ง ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพหัวพันธุ์ที่จะใช้ในการผลิตหัวพันธุ์รุ่นถัดไป การดูแลจัดการในแปลงปลูก การคัดเกรด ตลอดจนกระบวนการเก็บรักษาไปจนถึงการขนส่งให้ถึงมือเกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรพันธสัญญาของเลย์ ได้ถูกวางระบบไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจาก

 1. พัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อที่ติดมากับหัวพันธุ์ เพื่อให้สามารถตรวจประเมินคุณภาพของหัวพันธุ์จากหลากหลายแปลงผลิตหัวพันธุ์ของเกษตรกรในประเทศและหัวพันธุ์จากต่างประเทศในระยะเวลาอันสั้น
 2. จัดตั้งห้องปฏิบัติการโรคพืชเบื้องต้น
 3. พัฒนาวิธีและรูปแบบการทดสอบคุณภาพหัวพันธุ์แบบ grow out test
 4. พัฒนารูปแบบการตรวจสุขอนามัยพืช (plant phytosanitary inspection) ในแปลงปลูกหัวพันธุ์มันฝรั่ง และทำการตรวจกับแปลงเกษตรผู้ผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งให้เลย์ 100%
 5. จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพหัวพันธุ์อย่างครบวงจร
 6. จัดทำฐานข้อมูลการระบาดของโรคและแมลงในแปลงปลูกหัวพันธุ์เพื่อการจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน
 7. พัฒนารูปแบบและวิธีการควบคุมโรคทางดินซึ่งเป็นปัญหาหลักใหญ่สำคัญในการผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งของประเทศไทย ด้วยวิธีการใช้ชีวภัณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (Integrated Pest Management; IPM) ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการหนึ่งในความภาคภูมิใจเพราะเป็นโครงการที่เห็นผลทันทีในปีแรกที่ได้ปรับใช้ และทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีความมั่นใจและเชื่อมั่นกับเลย์ในการช่วยหาแนวทางและวิธีการในการจัดการกับปัญหา
 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคในการปลูกให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพ การดูแลควบคุมจัดการกับโรคและแมลงศัตรูพืช การการปลูกพืชหมุนเวียน การเกษตรอย่างยั่งยืน การทำบัญชีครัวเรือน อย่างต่อเนื่อง

ในพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ของฟาร์มทดลองวิจัย นอกจากจะเป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการโรคพืช ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์มันฝรั่ง โรงเรือนทดลองปลูกพืชอัจฉริยะแบบปรับอากาศในพื้นที่กว่า 9 ไร่ แล้วยังรวมถึงห้องเย็นที่ใช้ในการเก็บรักษาหัวพันธุ์มันฝรั่งในพื้นที่กว่า 12 ไร่ และรองรับหัวพันธุ์มันฝรั่งได้ถึง 6,000 ตัน ในระหว่างเก็บรักษามีการตรวจสอบคุณภาพทุกเดือนโดยทีมโรคพืชและทีมควบคุมคุณภาพ

การดำเนินงานในทุกกิจกรรมของฟาร์ม มีการคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานเป็นหลัก โดยยึดถือการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของเป๊ปซี่โค ที่เรียกว่า GEHSMS: Global Environmental Health and Safety Management System ซึ่งใน 2 ปีที่ผ่านมา ทีมส่งเสริมการเกษตร ประเทศไทย เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ได้เข้าร่วม GEHSMS Cross Plant Audit และในปี 2563 ที่ผ่านมาสามารถผ่านการ Audit ด้วย score 928 ซึ่งถือเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและภาคภูมิใจของ ทีมส่งเสริมการเกษตร ประเทศไทย

“เลย์” ตระหนักถึงความสำคัญของการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่ธุรกิจเติบโตขึ้น ดังนั้น จึงเน้นใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำการเกษตร โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เกษตรกับเกษตรกรในท้องถิ่น ซึ่งความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาได้ถูกถ่ายทอดไปยังเกษตรกรเพื่อทำให้การทำเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สำหรับใครที่อยากศึกษาข้อมูลการทำงานในสาย Agro Capacity & Development หรือสนใจข้อมูลตำแหน่งงานสายอื่นๆของ PepsiCo บริษัทสัญชาติอเมริกันที่มีแบรนด์ที่หลากหลายกว่าที่หลายคนคิด มีทั้งทั้ง เลย์ ตะวัน โดริโทส ชีโตส มิรินด้า เป๊ปซี่ และอื่นๆ อีกมากมาย สามารถดูต่อได้ที่ https://www.facebook.com/pepsicojobsthailand

Author

 • CareerVisa Team

  รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนานอกกรอบของคนทำงาน

Related   Articles

สำรวจ 5 ประเภท ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในที่ทำงาน

ในวันที่ทุกคนต้องเจอกับคนมากมายในที่ทำงาน ทำงานร่วมกับคนหลายแบบ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกับที่ทำงาน หรือกับคนในทีม เพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ว่าปัญหานั้นน่าจะมีอะไรบ้าง และหาวิธีแก้ไขกันไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

เปิดตัว AP Thailand Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2023 FESTIVAL ภายใต้แนวคิด “The Next Big Things…”

บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด ประกาศเปิดตัว AP Thailand Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2023 FESTIVAL (CTC2023 FESTIVAL) ในงาน Press Conference ณ Glowfish Sathorn ห้อง Conference Halls งานมหกรรมอัปเดตเทรนด์ ไอเดีย และความรู้แห่งปี สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

ถึงจะสนิทกันมากแค่ไหน ก็ไม่ควรคุยเรื่องเหล่านี้กับเพื่อนร่วมงาน

เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสนิทกับเพื่อนร่วมงานเอาไว้ เพราะว่าการสนิทกัน นำพามาสู่ความเข้าใจกันในการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้สังคมในที่ทำงานน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพียงแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ถึงจะสนิทอย่างไร ก็ไม่ควรคุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่ดี