teamwork

หัวหน้ารู้ได้อย่างไรว่า ลูกน้องคนไหนถือว่าเก่ง

“น้องในทีมคนนี้มีของ” คือคำที่หัวหน้าแบบเราๆ น่าจะเคยสัมผัสมาบ้าง แต่บางทีเรื่องนี้ก็ใช้ความรู้สึกประเมิน ดูเป็นนามธรรมจับต้องไม่ค่อยได้

5 คำถามที่ลูกน้องอยากให้หัวหน้าถามตัวเองมากที่สุด

อยากเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้น ให้ลูกน้องรัก? บางครั้งคนเป็นหัวหน้าแบบเรา แทนที่จะเอาแต่พูดจาแนะนำหรือออกคำสั่งลูกน้องในทีม ต้องหันกลับมา “ตั้งคำถาม” กับตัวเอง