Search
Search

Goal Setting Tips

วิธีค้นหา “คุณค่าในชีวิตทำงาน” ภายใน 10 สัปดาห์ เพื่อตอบตัวเองว่าทำงานไปเพื่ออะไร

ทุกวันนี้ตอบตัวเองได้รึยังว่าเราทำงานไปเพื่ออะไร?
คุณค่าที่คุณยึดถือ หรือ Personal Core Values คือสิ่งที่เราให้คุณค่า ให้ความสําคัญที่สุดในชีวิต ถ้าเรารู้ว่าทำงานไปเพื่ออะไร หรือความสุขในการทำงานของเราคืออะไร ก็จะเป็นส่วนสำคัญมากๆ ที่ทำให้เราค้นหาและมุ่งไปสู่งานที่ใช่เพื่อตอบคุณค่าในชีวิตของเรา