Skill Development

ถึงมีงานทำแล้ว ก็อย่าเพิ่งหยุดเรียน มาดูเหตุผลกัน

คำว่าทุกการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ บอกเลยว่าจริงยิ่งกว่าจริง เพราะถ้าหากเราหยุดเรียนรู้เมื่อไร นั่นก็แปลว่าเราก็จะไม่ได้มี Skill หรือความรู้อะไรเพิ่มเติมมาจากเดิมที่มี ซึ่งโอกาสในการพัฒนาตัวเองก็จะลดลงด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นมาลองดูดีกว่าว่าเราสามารถพัฒนาตัวเองหรือเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรในขณะทำงาน