Personal Branding

วิธีหางานแบบใหม่ ! ของคนจบใหม่ ใช้ LinkedIn สร้าง Personal Brand ใน 4 Step

จากการทำการสำรวจของบริษัท LinkedIn เอง พบว่ากว่า 50% ของผู้ว่าจ้างที่กำลังจะตัดสินใจดำเนินการต่อกับผู้สมัครคนหนึ่งหรือไม่ เขาต้องเข้าไปดู LinkedIn ของผู้สมัครคนนั้นๆค่ะ ถามว่าทำไม LinkedIn profile ของเราถึงได้ทรงพลังขนาดนี้ ? มันทรงพลังกว่า resume อีกเหรอสำหรับคนหางาน ? มีเหตุผล 3 ข้อหลักๆค่ะ ที่ทาง LinkedIn บอกค่ะ