personal branding

“Personal Brand” สร้างได้ไม่ยาก โดดเด่นในที่ทำงานได้ง่าย ๆ

อย่าให้ปล่อยให้ตัวเองเลือนหายไปในหมู่คนทำงานโดยรอบ สร้างความโดดเด่นและเป็นที่น่าจดจำได้ง่าย ๆ ด้วยการมี “Personal Brand” การวางตัวเอง หาจุดขาย และความสามารถที่เป็นที่นาจดจำ มาดูกันว่าเราจะนำเสนอ “Personal Brand” ออกมาได้อย่างไรบ้าง