1 คำถามสัมภาษณ์งาน ทดสอบ Growth Mindset พร้อมวิธีการตอบ

อยากได้คนที่มี Growth Mindset มาอยู่ในองค์กร? มองหา Innovation เพื่อคงการเติบโตของธุรกิจ หลายๆที่ใช้วิธีลัดโดยการหาช่องทำทำงานร่วมกับ Startup ลักษณะหนึ่งของคนที่มี Growth Mindset คือการมอง Failure เป็น Feedback

วันนี้องค์กรทุกขนาดต้องมองหา Innovation เพื่อคงการเติบโตของธุรกิจ หลายๆที่ใช้วิธีลัดโดยการหาช่องทำทำงานร่วมกับ Startup  หรือตั้ง Corporate Venture Capital ในยุคที่ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลง ถ้ายังอยากคงความเป็นผู้นำทำให้เรื่องของการคัดเลือกคนที่มี Growth Mindset (อ่านเรื่อง Growth Mindset เพิ่มเติม) เข้ามาอยู่ในองค์กรทั้งเก่าและใหม่เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญมาก

อยากได้คนที่มี Growth Mindset มาอยู่ในองค์กร?

ลักษณะหนึ่งของคนที่มี Growth Mindset คือการมอง Failure เป็น Feedback

1 คำถาม ที่ทิ้งไม่ได้คือคำถามที่เกี่ยวกับ ‘ความผิดพลาด’ 

What were your greatest failures?

คำตอบ วิธีตอบของ Candidate จะทำให้เราเห็นว่าเขามองเห็นช่องทางในการพัฒนาหรือเติบโตของตัวเองหรือไม่ โดยเราสามารถใช้ Checklist ต่อไปนี้ได้

  • พวกเขาสามารถเปลี่ยนมุมมองจาก ‘ความล้มเหลว’ ให้เป็น ‘โอกาส’
  • พวกเขา ‘แสดงออกถึงความรับผิดชอบ’ ในความล้มเหลวที่เกิดขึ้น หรือ ‘ผลักความรับผิดชอบ’

คำตอบที่เรามองหาคือคำตอบที่แสดงถึง ความรับผิดชอบ และ มุมมองที่คิดว่าความผิดพลาดนั้นๆ คือการเรียนรู้

ตัวอย่าง
ที่บริษัทของคุณมีการเปลี่ยนแปลง business planในองค์กร หัวหน้าของคุณลาออกและทำให้แผนกของคุณได้รับความสำคัญน้อยลง ส่งผลให้ Scope งานของคุณเองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม งานที่คุณได้รับมอบหมายใหม่เป็นงานจากแผนกอื่นที่คุณเองก็ไม่ได้มีความสนใจ

Growth Mindset: มองหาโอกาสที่จะเรียนรู้และใช้ประสบการณ์จากแผนกใหม่มาพัฒนาธุรกิจทางด้านแผนกเก่าของคุณให้แข็งแกร่งมากขึ้น

Fixed Mindset: คุณเลือกที่จะโทษองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงแผนงานของคุณ ส่งผลให้คุณต้องลาออก เพราะคุณคาดว่าคุณไม่มีความถนัดพอที่จะรับมอบหมายงาน Scope ใหม่

Growth Mindset มาแล้ว…แต่องค์กรไม่มี Growth Mindset

การสร้าง Culture ที่สนับสนุน Growth Mindset ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ สภาพสังคมที่ทำงานที่เน้นเพียงความผลลัพธ์หรือความสำเร็จตลอดเวลา มากกว่าความพยายามของพนักงานในองค์กร และไม่ให้คุณค่ากับการเรียนรู้ที่ได้จากความล้มเหลว อาจทำให้พนักงานของคุณมี Mindset ที่ยึดติด มากกว่า Mindset ที่พร้อมจะพัฒนาองค์กรให้ทันสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป

Author

  • CareerVisa Team

    รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนานอกกรอบของคนทำงาน

Related   Articles

ดูยังไงว่าคนสัมภาษณ์งานกำลังพูดไม่จริง

ผลวิจัยเผยว่า คนเรา “โกหก” ซึ่งๆ หน้าเวลาสัมภาษณ์งานมากกว่าที่คิด เพื่อปกปิดเรื่องที่ไม่อยากให้รู้ หรือให้รู้แค่บางส่วนเท่าที่อยากให้รู้พอ หลายคนทำไปเพราะสถานการณ์บังคับ คือพื้นฐานเป็นคนดีมีจรรยาบรรณ แต่จังหวะสำคัญนี้ก็ต้องขอซักหน่อย เพราะใครๆ ก็อยากได้งาน

คนแบบไหนที่ไม่น่าอยู่ในอำนาจได้นาน 

การไต่เต้าขึ้นมาเป็นหัวหน้ามีอำนาจในมือ vs. การรักษาตำแหน่งหัวหน้าและอำนาจในมือ เป็น 2 สิ่งที่ดูเผินๆ เหมือนกัน แต่ถ้าดูลึกๆ จะพบว่าต่างกันสิ้นเชิง