หางานที่ใช่ ในแบบที่ใจเราต้องการ

ตอบคำถามนี้ให้ได้ถ้าคุณอยากประกอบอาชีพ ผ่านมุมมอง ผู้ประกอบการ “ปัญหาอะไรที่คุณคิดว่าคุ้มที่จะลงมือแก้” ยังมีคนจำนวนมากที่พยายามค้นหาตัวเองต้องการหางานที่ “ใช่” แต่ก็ “หาไม่เจอ” สักที ไม่ใช่ว่างานที่ใช่ไม่มีอยู่จริง แต่แท้จริงแล้วเพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร จึงดำเนินชีวิตไปเพื่อความฝันของคนอื่นบ้าง ตามกระแสสังคมบ้าง ส่งผลให้ทำงานอย่างไม่มีความสุขเพราะสิ่งที่ทำไม่สอดคล้องกับความต้องการของโลกภายในของตัวเอง การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-awareness) อย่างถ่องแท้จะช่วยให้รู้เราเป็นใคร ต้องการอะไรและจะเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเราได้อย่างไร เมื่อเรารู้ความต้องการที่แท้จริงของตัวเองเราก็จะเจองานที่ใช่ได้ไม่ยาก

ในวันนี้มี 3 ขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณทำความรู้จักตัวเองในมิติที่ลึกมากขึ้นช่วยให้การค้นหาตัวเองและการตั้งเป้าหมายถูกทิศถูกทางมากขึ้น มาแบ่งปันค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าใจความต้องการพื้นฐานของมนุษย์และตนเอง (Basic Human Needs)

Anthony Robbins นักพูดและไลฟ์โค้ชชื่อดังชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ถึงสิ่งที่จำเป็นในชีวิตนี้ 6 อย่าง ไม่ว่าคนเราจะมาจากไหน แบคกราวนด์เป็นอย่างไร มี 6 สิ่งที่เป็นความต้องการพื้นฐาน ที่ทำให้ชีวิตของเรามีพลังในการเดินต่อได้ 6 สิ่งหรือที่เราเรียกว่า 6 Human Needs ประกอบด้วย

 1. ความมั่นคง (Certainty) – ต้องการสถานการณ์ที่ตนเองสามารถที่จะคาดเดาและควบคุมได้ 
 2. ความหลากหลาย (Variety) – คือความต้องการในการเปลี่ยนแปลง การอยากเจอ อยากรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่ซ้ำซาก ความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำซากจำเจ แม้ความมั่นคงในข้อ 1 จะเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนา แต่มั่นคงเพียงอย่างเดียวย่อมนำมาซึ่งความซ้ำซากจำเจ ะขาดความหลากหลายแปลกใหม่ ไม่ตื่นเต้น
 3. เป็นคนสำคัญและประสบความสำเร็จ (Significance) –  มนุษย์ทุกคนอยากรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญ และมีตัวตน ต้องการความภาคภูมิใจในตัวเอง และอยากให้คนอื่นชื่นชม
 4. ความรัก (Love & Connection) – ความรู้สึกผูกพันธ์กับการได้รับความยอมรับ ความรู้สึกในการเป็นพวกเดียวกัน 
 5. ความก้าวหน้า (Growth) – อยากรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้า เติบโตขึ้น ก้าวหน้าขึ้น ความสามารถที่เพิ่มขึ้น มนุษย์ทุกคนต้องการเรียนรู้และเติบโต
 6. การเป็นผู้ให้ (Contribution) – การรู้สึกมีประโยชน์ ได้ช่วยเหลือคนอื่น การให้ การสนับสนุนคนอื่น มนุษย์ทุกคนอยากมีความรู้สึกผู้สร้าง ผู้ช่วยเหลือ

Anthony Robbins เชื่อว่าคนเรามีความต้องการทั้ง 6 อย่างนี้ตลอดเวลา เพียงแต่ความต้องการแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ปัญหาคือคนส่วนมากมักพยายามยัดเยียดสิ่งที่เราต้องการให้กับคนอื่น โดยไม่ได้ใส่ใจว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องการด้วยหรือไม่ ดังนั้นเวลาจะหางานให้ดูว่ามีคุณสมบัติครบตามเช็คลิสต์ทั้ง 6 ข้อหรือไม่ ถ้าใช่คุณจะมีความสุข ประสบความสำเร็จและอยู่กับมันได้นาน

ขั้นตอนที่ 2: รู้จักจุดแข็งจุดอ่อน จุดบอดของตัวเอง 

จากผลการวิจัยของแกลลัพพบว่าคนที่ใช้จุดแข็งในชีวิตประจำวัน (อย่างถูกทาง)จะมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้ใช้จุดแข็งถึง 3 เท่า การรู้จุดแข็งของตัวเองช่วยร่นเวลาในการทำความเข้าใจตัวตนได้เป็นอย่างดี หลายๆคนพอถามว่าถนัดอะไร ชอบทำอะไร มีจุดแข็งอะไรจะตอบไม่ได้ เพราะอาจยังไม่เจอสิ่งทีถนัดและชอบ แนะนำว่าการให้เวลากับตัวเองในการได้ลองสิ่งต่างๆและคอยถามฟีดแบคจากคนรอบข้างอยู่เสมอ จะช่วยให้เรารู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองได้เช่นกันค่ะ 
หากใครต้องการทางลัดก็สามารถเครื่องมือประเมินจุดแข็งอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Disc, CliftonStrengths, Scan นิ้วมือ คุณจะทราบจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและสามารถนำไปแปลงเป็นจุดขาย ต่อยอดได้ง่ายขึ้นค่ะ

ขั้นตอนที่ 3: หา Ikigai ของตัวเองให้เจอ

อิคิไก คืออะไร ? อิคิ แปลว่า การใช้ชีวิต | ส่วน ไก แปลว่า ผลลัพธ์หรือคุณค่า รวมกันจึงหมายถึง คุณค่าของการมีชีวิต หรือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นแนวคิดของการใช้ชีวิตของคนญี่ปุ่นที่มีมานานแล้ว และแนวคิดนี้ ทำให้เราเห็นว่า ส่วนใหญ่คนญี่ปุ่นใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขจนแก่ …โดยแนวคิดนี้ ต้องผ่านการวิเคราะห์จาก 4 ด้าน คือ 

1. สิ่งที่เรารัก (What you LOVE) สิ่งที่เราชอบทำ หรือสิ่งที่ทำแล้วมีความสุข
2. สิ่งที่เราทำได้ดี (What you are GOOD AT) ทำได้เก่งกว่าคนอื่น หรือเป็นจุดเด่นของเรา …
3. สิ่งที่ทำให้เกิดรายได้ (What you can be PAID FOR) เพื่อให้เราสามารถเลี้ยงชีวิตอยู่ได้
4. สิ่งที่สังคมต้องการ (What the World NEEDS) คนต้องการและเป็นประโยชน์กับสังคม

จะเห็นว่า อิคิไก เป็นการหา sweet spot ของความต้องการพื้นฐานทั้ง 6 ข้อ (ในข้อ 1)ผสานการใช้จุดแข็ง  (ในข้อ 2) และต้อง “สร้างรายได้และสังคมต้องการ”เมื่อเราทราบ ความต้องการที่แท้จริง จุดแข็ง และ ikigai ของตัวเองแล้วก็หมั่นคอยเช็คกับตัวเองว่าเราได้ใช้จุดแข็งของเราในการทำงานและพัฒนาเต็มที่แล้วหรือยัง ทำความเข้าใจว่าจุดแข็ง จุดเด่น จุดขายของเราคืออะไรและอย่าลืมสื่อสารมันออกมาให้โลกได้รับรู้ เพียงเท่านี้คุณก็จะหางานที่ใช่ให้ลงตัวตอบความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง มีชีวิตการทำงานที่มีความสุข ประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเพราะการได้เจอกับงานที่ใช่ มันคุ้มค่าและมีความสุขที่แตกต่างมากจริงๆค่ะ


เขียนโดย เณริศา อิศรางกูร ณ อยุธยา

 • โค้ชจุดแข็ง Gallup-certified CliftonStrength Coach
 • ที่ปรึกษาองค์กรและที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการพัฒนาตนเองเพื่อการเปลี่ยนแปลง เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชีวิต พัฒนาภาวะผู้นำด้วยจุดแข็ง ประสบการณ์ทำงานกว่า 20 ปี จากหลากหลายสายงาน ทั้งการเงินการธนาคาร, การตลาด, Digital Transformation, Omnichannel Management, Leadership Development, Training & HR ในระดับผู้บริหารจากบริษัทชั้น

Author

 • CareerVisa Team

  รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนานอกกรอบของคนทำงาน

Related   Articles

สำรวจ 5 ประเภท ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในที่ทำงาน

ในวันที่ทุกคนต้องเจอกับคนมากมายในที่ทำงาน ทำงานร่วมกับคนหลายแบบ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกับที่ทำงาน หรือกับคนในทีม เพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ว่าปัญหานั้นน่าจะมีอะไรบ้าง และหาวิธีแก้ไขกันไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

เปิดตัว AP Thailand Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2023 FESTIVAL ภายใต้แนวคิด “The Next Big Things…”

บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด ประกาศเปิดตัว AP Thailand Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2023 FESTIVAL (CTC2023 FESTIVAL) ในงาน Press Conference ณ Glowfish Sathorn ห้อง Conference Halls งานมหกรรมอัปเดตเทรนด์ ไอเดีย และความรู้แห่งปี สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

ถึงจะสนิทกันมากแค่ไหน ก็ไม่ควรคุยเรื่องเหล่านี้กับเพื่อนร่วมงาน

เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสนิทกับเพื่อนร่วมงานเอาไว้ เพราะว่าการสนิทกัน นำพามาสู่ความเข้าใจกันในการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้สังคมในที่ทำงานน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพียงแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ถึงจะสนิทอย่างไร ก็ไม่ควรคุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่ดี