Search
Search

Internship

ทำไมเราถึงควรฝึกงานกันก่อนทำงานจริง?

“การฝึกงาน” สิ่งสำคัญที่หลาย ๆ คนเริ่มทำก่อนที่จะทำงานจริง เป็นเหมือนการทำความรู้จักสายงานที่ต้องการทำอย่างละเอียด ก่อนที่จะเลือกว่าเราอยากที่จะทำงานในสายนี้จริง ๆ หรือไม่ หลายคนอาจจะมองข้ามไป และมองว่าไม่จำเป็นที่จะต้องฝึกงานก็ได้ แต่จริง ๆ แล้ว การฝึกงานมีประโยชน์และสำคัญมากกว่าที่เราคิด!