Search
Search

Digital Careers

Amazon Web Services (AWS) เผยทักษะดิจิทัลขั้นสูง สร้างรายได้สูงถึง 930,800 ล้านบาทให้กับผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทย

Amazon Web Services (AWS) บริษัทในเครือ Amazon ได้มีการเผยแพร่การศึกษาล่าสุด ที่แสดงให้เห็นว่าคนทำงานในประเทศไทยที่ใช้ทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง รวมถึงทักษะด้านสถาปัตยกรรมคลาวด์หรือการพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถสร้างรายได้ประมาณ 75,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 930,800 ล้านบาทให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทย  ซึ่งนี่เป็นผลมาจากคนทำงานที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูง มีรายได้มากกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาใกล้เคียงกัน แต่ไม่ได้ใช้ทักษะดิจิทัลในการทำงานมากถึง 57% ต่อปี 

ทักษะที่คุณมีเพียงพอสำหรับโลกดิจิทัลรึยัง?

ในโลกดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ทุก ๆ วัน เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเรามีทักษะเพียงพอต่อการอยู่บนโลกใบนี้ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราต้องพัฒนาทักษะอะไรเพิ่มบ้าง มาลองดูกัน