Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสําคัญของผู้นําเยาวชนยุคใหม่

การรวมตัวของเหล่าผู้นำ นายกสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏ และราชมงคลทั่วประเทศ กับศาสตราจารย์ ดร. อเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

จัดกิจกรรมโดยทีมวิทยากรจาก CareerVisa Thailand นำโดยคุณธนะรัชต์ ไชยรัชต์ ในงาน Young TH Leader & Innovator’s Club นวัตกรรมเพื่อสังคม บทบาทสําคัญของผู้นําเยาวชนยุคใหม่ 27-28สิงหาคม 2563 ณ ห้อง 605 อาคารอุทยานนวัตกรรม สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ

กำหนดการที่สำคัญ

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

เวลา 13.00–13.15 น. ผู้นําเยาวชนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล 47 แห่งลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม

เวลา 13.15–13.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวทักทายต้อนรับนักศึกษาผู้นําเยาวชนพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนด้วยบทบาทนักศึกษา

เวลา 13.30–13.50 น. กิจกรรม พบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีถ่ายภาพเชื่อมสัมพันธ์ ผู้นําเยาวชน-รัฐมนตรี

เวลา 13.50–14.00 น. ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกลไกการสนับสนุนนักศึกษาในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน-การสานต่อโครงการ ยุวชนสร้างชาติอันประกอบด้วย ยุวชนอาสาบัณฑิตอาสา ยุวสตาร์ทอัพ-การเชื่อมโยงกลไกการสนับสนุนต่างๆ จากหน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ เพื่อการสร้างผู้นําเยาวชน

เวลา 14.00–14.10 น. ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)กล่าวถึงกลไกการสนับสนุนนักศึกษาของสํานักงานฯ-ยุวสตาร์ทอัพและตัวอย่างความสําเร็จที่ผ่านมา-Startup Thailand League และ Startup Club-กลไกการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมและตัวอย่างโครงการด้านเศรษฐกิจและสังคม-แผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสําหรับผู้นําเยาวชน STEAM4INNOVATOR

เวลา 14.10–14.40 น. ถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4 และถ่ายภาพร่วมกัน

เวลา 14.40–16.30 น. Workshop กิจกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคม ด้วยกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ณ ห้อง workshop 301 ชั้น 3

เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารค่ํา พร้อมทํากิจกรรมพัฒนาเครือข่าย

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563

เวลา 9.30–11.00 น. Youth InnovationLab: ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเยาวชน -นําเสนอโครงการที่ต้องการพัฒนา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนผู้นํา-วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ และการสนับสนุนจากกระทรวงฯ-แนวทางการจัดตั้งและการสนับสนุนการดําเนินการของสโมสรนักศึกษาเพื่อการพัฒนานวัตกรรม

สนใจให้ CareerVisa Thailand จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชน ติดต่อได้ที่ contact@careervisathailand.com หรือ LINE Official Account : CareerVisaTH

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

เบื้องหลังความประทับใจของผู้ประกอบการ ทีมงาน และน้องๆ โครงการ Founder Apprentice 3 ในวัน Closing Day ภายใต้ธีมงาน “Back to the Future”

ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เชื่อว่าน้องๆ ที่จะได้ประสบการณ์มันส์ๆ จากสนามทดลองที่ให้ได้ลองปล่อยของอย่างเต็มที่ และยังมีหนทางอีกไกลที่จะเป็น​ Founder เพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มที่ย่นระยะเวลาในการเรียนรู้แบบจัดเต็มเท่านั้น เชื่อว่าน้องๆ ทุกคนจะเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมในอนาคตได้อย่างแน่นอน!

ปั้นพนักงานให้มี Innovation Spirit แบบซีอีโอเจนวาย – Now Normal ของบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย

วันนี้เรามีโอกาสสัมภาษณ์ทีมงาน Real Asset Development Co., Ltd. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ความเชื่อว่า “การตอบโจทย์ความต้องการมากกว่าบ้านที่ดี แต่คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุข” ที่จะมาเปิดเผยอีกแง่มุมในการเป็น ‘นักพัฒนาคน’ กันบ้าง

STEAM4INNOVATOR : Founder Apprentice #Batch 3 University โควิดมาฉุด แต่ FounderApprentice ไม่หยุดเรียนรู้

ติดอาวุธเวิร์คชอปออนไลน์ 5 วันเต็ม อัดเเเน่นด้วยเนื้อหาการสร้างธุรกิจนวัตกรรมผ่านหลักสูตร STEAM4INNOVATOR เปิดโครงการด้วยเนื้อหานวัตกรรมแน่นๆ กับหัวข้อ What is innovation? ทุกกิจกรรมที่โครงการอบรมให้น้องๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามไปพบการทำธุรกิจนวัตกรรมจริงๆ