ดูแลชีวิตพนักงานของคุณที่ต้อง Work From Home ไม่ให้เป็น ​Work From Hell!!!

ดูแลชีวิตพนักงานของคุณที่ต้อง Work From Home ไม่ให้เป็น Work From Hell ด้วยนโยบาย Well-being Solutions ใหม่ๆ จากผู้นำในแต่ละแง่มุม

Human Reset Series EP.6 : WFH Well-being -Health-Wealth-Technology -Employee Experience-Space Design

Human Reset Series กลับมากับ Virtual Learning & Networking Session Community ของคนสายงาน People & HR ที่จะพาคุณไปเรียนรู้จากการแชร์เทรนด์ปัญหาของการ Work From Home และ Solution จากผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพแนวหน้า

ทำไมคุณไม่ควรพลาด Session นี้

  • ส่องดู Insights ในชีวิตพนักงานกับปัญหาที่มากับการ Work From Home
  • ฟัง Case Study ขององค์กรที่ต้องมีการปรับตัวเมื่อต้อง Work From Home
  • เปิดมุมมองของคุณในหัวข้อ Well-being ไม่ว่าจะเป็น Health, Wealth, Employee Experience, Space Design
  • ช้อปไอเดีย Technology Solution ใหม่ๆ ที่คุณสามารถนำกลับไปทดลองกับองค์กรได้

Guest Speakers

  • นพ.คณพล ภูมิรัตนประพิณ อายรุแพทย์ ผู้ก่อตั้ง Health at Home & Health at Work เรียนต่อเฉพาะทางเรื่องเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (Geriatric Medicine) จาก Icahn School of Medicine at Mount Sinai, USA เริ่มต้นทำสตาร์ทอัพในชื่อ Health at Work หมอส่วนตัวสำหรับพนักงานของคุณ Health at Work ให้บริการ ดูแลสุขภาพของพนักงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษาออนไลน์ และส่งยาให้กับพนักงาน https://www.healthatwork.in.th ส่วน Health at Home ช่วยจัดสรรผู้ดูแลไปยังบ้านแต่ละหลังให้เหมาะสมด้วยเทคโนโลยี ในช่วงวิกฤติโควิดคุณหมอคณพล ได้เริ่มไอเดีย “คลินิกออนไลน์” มาทดลองใช้กับพนักงานของบริษัทเพื่อช่วยช่วยพนักงานประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการไปโรงพยาบาล จึงเริ่มต้นทำ Solution Health at Work ที่ดูแลปัญหาสุขภาพของพนักงานให้บริษัท
  • คุณธิษณา ธิติศักดิส์ กุล CEO และผู้ร่วมก่อต้ัง Noburo จบการศึกษาด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และได้รับทุนรัฐบาลญปุ่นเพื่อศึกษาต่อปริญญาโทสาขาวศิวกรรมการจดัการเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม (Technology Management for Innovation) ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว (The University of Tokyo) คุณธิษณาเคยทำงานด้านที่ปรึกษากลยุทธ์ธุรกิจทั้งที่ประเทศญี่ปุ่น และไทย ที่ Deloitte Consulting รวมถึงก่อตั้งองค์กร Social Enterprise หลังจากนั้นไดก้ลับมาร่วมทีมบริหารธุรกจิของครอบครัวบริษัทไอทีทีพี จำกัดัซึ่งเป็นสถาบันการเงิน สินเชื่อส่วนบุคคลและนาโนไฟแนนซ์อยู่ภายใต้การการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยและเล็งเห็นปัญหาการเงินของคนไทยจึงได้รว่มก่อตั้งnoburoขึ้นกับเพื่อนอีก2คนโดยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ป้ญหาการเงินและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม Noburo เป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ เป็นเพื่อนคู่คิดทางการเงินเพื่อพนักงานทุกระดับ จัดการหนี้ มีเงินออม เตรียมพร้อมเกษียณ สวัสดิการการเงิน ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างพนักงานของคุณ เพื่อสร้างความสุข พิชิตทุกความฝัน https://www.noburo.co
  • คุณวรรณทิพา วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Modern Work and Securities จากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด ดูแลสายธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีแพลทฟอร์มที่จะสร้าง Future of Work สำหรับองค์กร ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ซึ่งการให้บริการจะครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากับธุรกิจที่จะวางแผนปรับรูปแบบการทำงานในยุค New Normal รวมไปถึงการจัดวางเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับพนักงานแต่ละทีม ตั้งแต่รูปแบบการทำงาน รวมไปถึงการเพิ่มทักษะทางดิจตอล นอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์บนโลกดิจิตอลให้กับองค์กรอีกด้วย จบการศึกษาปริญญาตรีจากวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Microsoft Viva คือแพลตฟอร์มประสบการณ์ใช้งานด้านพนักงานที่รวบรวมการสื่อสาร ความรู้ การเรียนรู้ ทรัพยากร และข้อมูลเชิงลึก ขับเคลื่อนโดย Microsoft 365 และมีประสบการณ์ผ่าน Microsoft Teams เป็นหลัก Viva ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ผู้คนและทีมได้รับการเพิ่มศักยภาพให้ทำงานได้ดีที่สุดจากทุกที่ https://www.microsoft.com/th-th/microsoft-viva
  • คุณ จอมทรัพย์ สิทธิพิทยา CEO และผู้ร่วมก่อต้ัง Exzy จบการศึกษาด้านวศิวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปริญญาโท MBA จาก NIDA คุณจอมทรัพย์ยังเป็นผู้แปลหนังสือ  Principle Book by Ray Dalio และ Speaker ในงานต่างๆเช่น TEDxBangkok Speaker 2016, World IP Day 2016, “Software and Innovation”, APEC 2015, วิทยากรรับเชิญ ABC Class (Sripatum University), DNA by SPU ส่วน Exzy Workplace Plus เป็น Smart Workplace Software ทำหน้าที่เชื่อมโยงทรัพยากรของบริษัทและมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในที่ทำงาน เรากำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสถานที่ทำงานสมัยใหม่ โดยมอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันเพื่อเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ระบบจัดการผู้มาเยี่ยม ระบบโต๊ะส่วนกลาง ระบบจองห้องประชุม ล็อกเกอร์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือจัดการ  Backend แบบ All-In-One เพื่อตรวจสอบ เพิ่มการใช้พื้นที่และกำหนดนโยบายการใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ดังนั้น แพลตฟอร์มนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับทั้งผู้ที่อาศัยและผู้ที่จัดการสถานที่ทำงาน https://www.exzy.me

Moderator

  • คุณวสุธร หาญนภาชีวิน- Employee Experience Evangelist และผู้ร่วมก่อต้ัง CareerVisa และ MotiveTalent ด้วย Insights จากการทำงานร่วมกับ Young Professionals และองค์กรชั้นนำในธุรกิจแห่งอนาคต เกิดเป็นเอเจนซี่ภายใต้ชื่อ Motive Talent เปรียบเสมือน Creative Partner for HR ในการสร้าง Initiatives ใหม่ๆ ในการดึงดูดและดูแลพนักงานอย่างสร้างสรรค์บนโลกดิจิทัล เป็นที่ปรึกษาด้าน People & Innovation วางกลยุทธ์และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรชั้นนำ เคยร่วมงานกับ PwC, Aon Hewitt, Slingshot Group และร่วมก่อตั้ง ‘สตาร์ทอัพเพื่อสังคม CareerVisa’ คอมมูนิตี้ของคนทำงานรุ่นใหม่ไฟแรง จะที่เป็น Workforce Transformation Solutions ให้องค์กรชั้นนำในไทยและเอเชีย  ปัจจุบัน คุณวสุธร ดูแลการให้บริการองค์กร (B2B Business) ในการสร้าง Employer Branding & Experience ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ Telco, FMCG, Retail, eCommerce, Gaming & eSports, ฯลฯ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

Samsung จากบริษัทส่งออกปลาแห้ง เป็นผู้นำในโลกเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ และแหล่งรวม Tech Talents จากทั่วโลก

ภารกิจเปลี่ยน Samsung ให้เป็นบริษัทที่เป็นแหล่งรวมหัวกะทิจากทั่วโลก พร้อมปรับวัฒนธรรมองค์กร จุดเริ่มต้นจาก Lee Kun-Hee ผู้นำที่นำพา Samsung สู่บริษัทชั้นนำระดับโลกด้วย 3 จุดแข็ง

เปิดโพย! วิธีคัดเลือกพนักงานสายงานดิจิทัล 3 แบบ : งานเอเจนซี่ งานที่ปรึกษา และงานในบริษัทใหญ่ ต่างกันอย่างไร?

สำหรับผู้ที่สนใจงานในสายดิจิทัลที่มีให้เลือกสามรูปแบบ ทั้งงานในฝั่งเอเจนซี่ งานที่ปรึกษา และงานใน Corporate ใหญ่ก็กำลังเป็นที่น่าจับตามองในปี 2021 นี้ เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลย!

ชวนดู! สวัสดิการ 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ ปี 2021 ผ่านร้อน-ผ่านหนาวแค่ไหน ทำไมเอาอยู่!

วันนี้เราจะมาส่งสรุปข้อมูลดีๆให้กับทุกคนกันว่า บริษัทใหญ่ในแต่ละกลุ่มธุรกิจมีการปรับตัวเรื่องสวัสดิการในการดูแลพนักงานอย่างไรกันบ้างในปี 2021 นี้