Working Condition

เทคนิคการสร้าง Work Life Balance ไม่ให้ชีวิตพัง

Work from home หยุดพักเหมือนไม่ได้พัก เคล็ดลับจากหนังสือ “Work Life Balance ด้วยการหยุดพักจริงๆ”

เราได้รวบรวมเคล็ดลับที่น่าสนใจในหนังสือ “Work Life Balance ด้วยการหยุดพักจริง ๆ” มาฝาก การพักผ่อนเต็มที่นั้นส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการทำงาน สุขภาพจิตและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างงานและการหยุดพักให้เหมาะสม

เมื่อความยืดหยุ่น คือหัวใจของคนทำงานยุคใหม่ส่องนโยบายการทำงานสุด Flexible จากทั่วโลก

หากมีตําแหน่งงาน 2 ตัวเลือกที่ไม่ต่างกันมากนัก มานําเสนอ พนักงานกว่า 75% พึงพอใจกับตัวเลือกที่ให้ข้อเสนอเรื่องความยืดหยุ่นมากกว่า เหตุผลหลักนั้นมาจากกลุ่มมิลเลนเนียลและเจนซีที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทําให้รูปแบบการทำงานเดิมๆ ถูกแทนที่ด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น

Flexi Time vs Fixed Time วิธีเลือกการทำงานแบบไหนที่ใช่ตัวเรา

เพราะการทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับตัวเรา มักทำให้เราไม่มีความสุขในงาน และในทางกลับกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับเรา จะทำให้เราอยู่ในสภาวะลื่นไหลหรือที่เรียกว่า Flow ซึ่งเป็นภาวะที่เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ทำได้นาน และไม่รู้สึกเบื่อ แน่นอนว่าการทำงานในภาวะนี้จะนำมาซึ่งความพึงพอใจในงานและประสิทธิผลสูงสุด