Values

รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมาย ทุกเช้าไม่มีแรงจะตื่นไปทำงาน

“รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำไม่มีคุณค่า ไม่มีความหมาย ทุกเช้าไม่มีแรงจะตี่นไปทำงาน เมื่อฉุดตัวเองออกจากเตียงได้ ระหว่างขับรถ ก็คิดอยู่ทุกวันว่านี่เราทำอะไรอยู่” เมื่อเดือนที่แล้วเอ็มมีโอกาสได้สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน และเอ็มได้พบกับผู้สมัครคนหนึ่งที่เป็นโรคซึมเศร้า ถึงขนาดต้องไปพบจิตแพทย์และทานยาเป็นประจำ ก็เลยถามถึงสาเหตุ