Trick

กำลังหางานใหม่อยู่ใช่ไหม? ถ้าอยากได้งานไวขึ้น ลองทำตามสิ่งเหล่านี้ดู

ใครที่กำลังหางานใหม่อยู่ หยุดอ่านตรงนี้สักครู่
บอกเลยว่าการหางานใหม่น่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนกังวล เพราะกลัวว่าจะได้งานช้า หรือไม่ได้งานในสิ่งที่เราอยากทำ
แต่อย่างไรก็ตามมาลองดูก่อนว่า การที่จะทำให้เราได้งานง่ายขึ้น เราควรทำอย่างไร

พูดไม่เก่ง สื่อสารไม่เก่ง พัฒนาได้ไม่ยาก!

“การสื่อสาร” (Communication) ทักษะที่สำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง ที่ทุกคนจำเป็นต้องมีในการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะทำงานสายไหน อุตสาหกรรมอะไร ทุกคนล้วนหนีไม่พ้นการที่เราต้องสื่อสารกับคนอื่น ทั้งลูกค้า คนในทีม หรือคนต่างทีม เพราะฉะนั้น อย่าละเลยที่จะพัฒนาทักษะนี้เด็ดขาด