Learning Design Tips

Future of Learning เทคนิคการเรียนรู้เพื่ออยู่รอดในอนาคต โดย คุณ นกรณ์ พฤกษ์พิพัฒน์เมธ CEO & Co-Founder at Conicle

สนใจเปลี่ยนสายงาน และอยากมีสกิลด้านการเรียนรู้ที่เหมาะกับโลกยุคหน้า แต่พลาดฟังไลฟ์ในงาน CRBC เราได้สรุป Talk และประเด็นที่น่าสนใจไว้ให้คุณแล้ว สรุปประเด็นสำคัญจาก Career Ready Boot Camp 2020 X Career อีเวนต์ข้ามสายจากตัวจริงในแต่ละธุรกิจ

ปั้นพนักงานให้มี Innovation Spirit แบบซีอีโอเจนวาย – Now Normal ของบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย

วันนี้เรามีโอกาสสัมภาษณ์ทีมงาน Real Asset Development Co., Ltd. นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้ความเชื่อว่า “การตอบโจทย์ความต้องการมากกว่าบ้านที่ดี แต่คือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุข” ที่จะมาเปิดเผยอีกแง่มุมในการเป็น ‘นักพัฒนาคน’ กันบ้าง

Experiential Learning แนวทางพัฒนาทีมงาน ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์

วิธีการออกแบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากร การอบรมสัมมนา หรือเวิร์คชอปให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนและวัดผลได้ ต้องได้รับการออกแบบอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์ หนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมและได้รับการค้นหาวิธีการคือ การเรียนรู้จากประสบการณ์หรือการลงมือทำ หรือที่หลายคนรู้จักกันตามโมเดล 10:20:70 ในการออกแบบการเรียนรู้ที่เชื่อว่า การแบ่งสัดส่วนระหว่างการฝึอบรม – Training (10%) การได้รับคำแนะนำจากโค้ชและพี่เลี้ยง – Coaching & Mentoring (20%) และการลงมือทำ – Learning by Doing (70%)

Transform พนักงานยังไงในยุค New Normal? เปลี่ยนมุมมอง Re-skill และปรับพฤติกรรมด้วย Transformative Learning

ผู้บริหาร หรือ HR ที่กำลังมองหาเครื่องมือหรือหลักสูตรในการ Transform พนักงาน หรือทำ People Transformation ไปสู่ยุคดิจิทัล หรือความปกติใหม่ (New Normal) ของตัวเองแบบที่ไม่เสียเงินเปล่า แต่ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆในยุค New Normal แบบนี้ Transformative Learning Theory ให้ความสำคัญกับระบบการเรียนรู้ที่เปลี่ยนให้กลายเป็นคนใหม่

7 เทคนิคเลือกที่ฝึกงานแนว Project-Based ให้เวิร์ก ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Cognitivist

นักศึกษาใกล้จบหลายคนที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน โดยเฉพาะแบบProject-Based หรือ Work-Based ที่เชื่อว่าจะได้ลงมือทำและเรียนรู้งานจริงๆ มาดูกันว่ามีเทคนิคยังไงที่จะเลือกบริษัทหรือโปรเจคที่จะได้ทำ กลไลที่ทำให้มันเวิร์กคืออะไรกันแน่?

7 เทคนิค พัฒนาคนแบบ Project-Based ทำยังไงให้เวิร์ก ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Cognitivism

หลายบริษัทนำรูปแบบการพัฒนาคนในรูปแบบ Project-Based หรือ Work-Based มาใช้กันมากขึ้น โดยเชื่อว่า จะทำให้คนพัฒนาได้จากการได้ลงมือทำโปรเจคจริงๆ มาดู 7 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้สำหรับ Cognitivist