L&D Tips

7 เทคนิคเลือกที่ฝึกงานแนว Project-Based ให้เวิร์ก ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Cognitivist

นักศึกษาใกล้จบหลายคนที่กำลังมองหาที่ฝึกงาน โดยเฉพาะแบบProject-Based หรือ Work-Based ที่เชื่อว่าจะได้ลงมือทำและเรียนรู้งานจริงๆ มาดูกันว่ามีเทคนิคยังไงที่จะเลือกบริษัทหรือโปรเจคที่จะได้ทำ กลไลที่ทำให้มันเวิร์กคืออะไรกันแน่?

7 เทคนิค พัฒนาคนแบบ Project-Based ทำยังไงให้เวิร์ก ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้แบบ Cognitivism

หลายบริษัทนำรูปแบบการพัฒนาคนในรูปแบบ Project-Based หรือ Work-Based มาใช้กันมากขึ้น โดยเชื่อว่า จะทำให้คนพัฒนาได้จากการได้ลงมือทำโปรเจคจริงๆ มาดู 7 เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้สำหรับ Cognitivist