job cluster

Job Cluster แนวคิดสำหรับคนอยากเปลี่ยนสายงาน ที่ทำให้คุณไม่ต้องโฟกัสแค่ชื่อตำแหน่งอีกต่อไป

Job Cluster กลุ่มงานที่มีทักษะใกล้เคียงกัน เปลี่ยนสายงานไปทำได้ง่าย อีกหน่อยในอนาคตในตลาดแรงงานจะไม่ได้มองว่า “คุณทำตำแหน่งอะไร” แต่มองว่า “คุณมีทักษะอะไรบ้าง” เปรียบเหมือนอาหาร ถ้าเราเป็นอาหารจานหนึ่ง เรามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่พร้อมจะไปเป็นเมนูอื่นต่อ