Japanese Jobs

โอกาสดีดี ที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำรอทุกคนอยู่ ในงาน Japan Job Fair in Thailand 2020

Japan Job Fair 2020 มหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 พบกันที่ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:30 – 18:30 น.