Habit Change

ทำไมการหักดิบเพื่อเปลี่ยนนิสัยถึงไม่เวิร์ค? บทเรียนจาก The Power of Habit

มนุษย์เลือกจะทำหรือไม่ทำบางอย่างก็เพราะคาดการณ์ถึงสิ่งที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นได้ แต่หลายๆครั้งที่แรงปรารถนาเรื่องหนึ่งกลับพ่ายแพ้ต่ออีกเรื่องอย่างราบคาบ เอาง่ายๆ