Fresh Grads

สรุป Insight เด็กจบใหม่ โอกาสหางานเป็นอย่างไรในช่วง Covid

บัณฑิตจบใหม่ยุค Covid หางานยากขนาดไหน? โอกาสของการทำงานเป็นอย่างไร? CareerVisa ร่วมกับ JobThai จะพาไปเจาะลึกมุมมองความคิดเห็นของนักศึกษาจบใหม่
โดยเราได้สำรวจความคิดเห็นนักศึกษาจบใหม่ที่ยังว่างงานและกำลังหางานทำอยู่ในช่วง Covid จำนวน 1,496 คน รวมถึงสำรวจความต้องการขององค์กรที่มีต่อเด็กจบใหม่