Entertainment

เรียนภาษา Startup จากหนังเรื่อง App War

ธุรกิจ startup เกิดจากคนกลุ่มเล็กที่ลงทุนแก้ไขปัญหาของโลก (สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างได้) ด้วยการใช้เทคโนโลยี เน้นเติบโตเร็ว ขยายตลาดได้และต้องมีการซื้อซ้ำ ไม่ใช่ครั้ง สองครั้งจบไป

[Itaewon Class] แกะสูตร 6 เคล็ดลับ “พัคแซรอย” ที่คุณเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริง

[Spoiler Alert] วิเคราะห์เส้นทางสำเร็จด้านอาชีพของ “พัคแซรอย” จากคนที่ต้นทุนชีวิตติดลบ พลิกกลับมาเป็นเถ้าแก่แห่ง ITAEWON CLASS ได้ยังไง?