Employer Branding

สร้างแบรนด์นายจ้าง ผ่าน Video Content

5 แบงก์ กับ การสร้างแบรนด์นายจ้างผ่าน Video Content

ถ้าถามว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมไหนที่กำลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดมากที่สุด? คงไม่พ้นคำตอบ อุตสาหกรรมทางการเงิน หรือ “ธนาคาร” ไปได้ โดยการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการช่วงชิงความเป็นที่ 1 ในใจของผู้บริโภคเท่านั้น แต่เป็นการแข่งขันดึงดูดคนที่มีความสามารถ (Talent) ให้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในบริษัทผ่านการใช้กลยุทธ์การสื่อสารออกไปสู่กลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์ที่ว่า คือ “Employer Branding” หรือ “การสร้างและสื่อสารแบรนด์นายจ้าง”

แจกฟรี! Mobile Wallpaper “Hidden Superpower” โดย SCB Career

พามาส่องแคมเปญใหม่จาก Career SCB ที่เอาใจมนุษย์ออฟฟิศอย่างเราให้มาร่วมค้นหา “ทักษะลับ” ของตัวเองในช่วง Covid-19 นี้เอง!

CareerVisa Best Sellers ! รวมบริการที่กำลังมาแรงของแคเรียร์วีซ่า [สำหรับ HR องค์กร]

1. สร้างแบรนด์นายจ้าง ตั้งแต่ Strategy จนถึง Execution ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ พร้อมกับความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการทำงานในโลกอนาคต เราจึงได้รับโอกาสจากองค์กรชั้นนำหลายแห่งในการให้บริการด้านการสร้างแบรนด์นายจ้าง ตั้งแต่การคิดกลยุทธ์

คู่มือการสร้างแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding Guidebook)

คู่มือนี้จะอธิบายขั้นตอนการทำแบรนด์นายจ้าง (Employer Branding) เบื้องต้น ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ จนถึงวิธีการลงมือทำจริง แบบ step by step ให้คุณนำไปทำได้จริงแบบมี structure

“ผศ. ดร. สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ” ชีวิตจริงกับการบริหาร Generation ที่ไม่หยุดนิ่ง

[อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารองค์การ การประกอบการ และทรัพยากรมนุษย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]