Digital Marketing for HR

เทคนิคการทำ Digital Marketing & SEO กับงาน HR สำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

HR ในปัจจุบันมีความต้องการสร้าง Employer Branding ให้กับคนที่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทฯ คนที่กำลังมองหางาน รวมถึงนักศึกษา ดังนั้น HR จึงจำเป็นต้องสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรออกไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เช่น องค์กรของเราดียังไง เป็นนายจ้างที่ดียังไง

แนวทางการสร้าง Candidate Experience ด้วยเครื่องมือ LinkedIn

Linkedin ดูจะเป็น Social Media Platform ที่ยังไม่เป็นที่นิยมในไทยมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเทียบกับ Social Media อื่นๆ ที่คนไทยมีจำนวน account และ active users มากเป็น อันดับต้นๆ ของโลก อย่าง Facebook, Instagram, Twitter หรือทุกวันนี้ที่มาแรงแซงทางโค้งในหมู่วัยรุ่นน่าจะเป็น Tiktok