Design Thinking

คู่มือวิธีการคิดแก้ปัญหาแบบ Design Thinking by dtac

คู่มือนี้เป็นเอกสารแนะนำวิธีสร้างโปรไฟล์ของคุณบน Linkedin ซึ่งเป็น social media อันดับหนึ่งในการใช้ในโลกการทำงานแบบมืออาชีพ เพื่อใช้แสดงประวัติส่วนตัว ประสบการณ์ และผลงาน สำหรับการนำเสนอตัวเองเพื่อสร้าง connection ในวงการต่างๆ หรือสมัครงานแบบ inbound ที่ให้องค์กรต่างๆสามารถเข้าถึงประวัติของคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยสมัครงานไปแต่ละแห่ง

3 เหตุผลที่ทำให้เห็นว่า การเข้าใจ Design Thinking จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้น

Design Thinking เป็นหนึ่งในแนวคิดเพื่อการแก้ปัญหาที่กำลังแพร่หลายและถูกนำมาใช้กับศาสตร์แขนงต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับใครหลายคนที่กำลังประสบปัญหาเครียดกับเรื่องต่างๆในชีวิต

[dtac] Long D Battle: Design Thinking for Redesigning University Experience

Boot Camp สุดล้ำของปี เป็นโครงการการแข่งขันไอเดียการ “ออกแบบชีวิตรอบรั้วมหาวิทยาลัย” ซึ่งนอกจากการประกวดแล้ว แล้วยังมี Workshop

[PepsiCo] Design Thinking Campus Visit

ประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยและคณะที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรง 5 แห่ง เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณภาพและมีโอกาสคว้ารางวัลในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้ในเวทีต่อไป