CareerVisa

โอกาสดีดี ที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำรอทุกคนอยู่ ในงาน Japan Job Fair in Thailand 2020

Japan Job Fair 2020 มหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 พบกันที่ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:30 – 18:30 น.

จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยนิสิตในการค้นหาอาชีพที่ใช่ และเขียน Resume ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

โครงการ GPT ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA)
บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยนิสิตในการค้นหาอาชีพที่ใช่ และเขียน Resume ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมีนิสิตเข้าร่วม ประมาณ 400 คน ทั้งในห้องเรียนรวม และผ่านทางออนไลน์

CareerVisa Best Sellers ! รวมบริการที่กำลังมาแรงของแคเรียร์วีซ่า [สำหรับ HR องค์กร]

1. สร้างแบรนด์นายจ้าง ตั้งแต่ Strategy จนถึง Execution ด้วยความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ พร้อมกับความรู้เกี่ยวกับอาชีพและการทำงานในโลกอนาคต เราจึงได้รับโอกาสจากองค์กรชั้นนำหลายแห่งในการให้บริการด้านการสร้างแบรนด์นายจ้าง ตั้งแต่การคิดกลยุทธ์

ไฮไลท์ความสำเร็จของแคเรียร์วีซ่า

ตั้งแต่ปี 2014 แคเรียร์วีซ่า ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆที่จัดโดยทั้งภาครัฐและเอกชน และมีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญ และลูกค้าทุกรายที่ให้การสนับสนุนตลอดมา โดยเราได้คัดเลือกบางส่วนมาเขียนสรุปไว้ เพื่อแสดงความขอบคุณอีกครั้ง และเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์รายใหม่ในอนาคตของเราได้มากขึ้นอีก เพื่อให้งานของเราที่ตั้งใจทำได้สร้าง

CareerVisa เข้ารอบ dtac accelerate Batch 6

Dtac accelerate เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ตอัพของดีแทค ใน Batch 6 ได้คัดเลือก Startup 500 ทีม เหลือเพียง 11 ทีม

CareerVisa ชนะรางวัล GovTech Mission One Nations One Mission ยกระดับประเทศไทย ด้านการศึกษา

CareerVisa (แคเรียร์วีซ่า) ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพครบวงจร แอพพลิเคชั่นแรกในประเทศไทย ที่มีแบบประเมินความเหมาะสมทางอาชีพ จากผู้มีประสบการณ์การในการทำงานหลากหลายสาขาอาชีพ