Career Accelerator

แพคเกจ Career Accelerator Package : Exclusive Coaching เรียนรวมทุกเนื้อหาและพูดคุยตัวต่อตัว

ถ้าคุณกำลังกังวลกับการหางาน ต้องการเปลี่ยนสายงาน หรือว่าจบใหม่ แล้วไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหนดี แพคเกจนี้จะเตรียมให้คุณพร้อมจากจุดเริ่มต้น ผ่านการเรียนรู้เนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่การหางานที่ใช่ การเตรียม Resume ให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการเตรียมตัวการสัมภาษณ์ โดยระหว่างทางมีการทำ one-on-one coaching ที่จะเตรียมให้คุณพร้อม 2 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเก็บตกสอบถามเนื้อหาที่คุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม