Home > Life Hack

Life Hack

Life Hack

7 ทักษะการเป็นผู้นำที่ได้จากการท่องเที่ยว สร้าง Competitive Advantage ในธุรกิจให้ผู้นำอเมริกันกว่า 90%

7 ทักษะการเป็นผู้นำที่ได้จากการท่องเที่ยว สร้าง Competitive Advantage ในธุรกิจให้ผู้นำอเมริกันกว่า 90%

ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากนิยมท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนที่พูดคนละภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย Brightspark Travel พบว่า 94% ของผู้นำชาวอเมริกัน ต่างเห็นด้วยว่า “การท่องเที่ยวช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่พวกเขาในที่ทำงาน” เพราะพวกเขาได้นำทักษะการเป็นผู้นำต่างๆที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการท่องเที่ยว มาใช้ในการทำงาน

image-30

5 ช่องทางยื่นภาษี ทำเองได้ง่ายๆ

ITAX PRO แอพคำนวณภาษี และลดหย่อนพร้อมออกเอกสารให้ แอพนี้ช่วยเราคำนวณภาษีได้ง่ายๆ พร้อม Interface ที่เข้าใจง่าย สวยงาม
ช่วยคำนวณการขอคืนเงินภาษ๊ให้ด้วย ช่วยออกเอกสารสำหรับยื่นภาษี โดยจะส่งมาในอีเมลล์ให้เราเป็น pdf

Oppo1

[OPPO] 7 ไอเดีย การใช้เวลาระหว่างเดินทาง จากนิตยสาร Forbes

ไอเดียจาก Forbes ว่าเราจะนำเวลาการเดินทางมาผสมกับ 8 ชั่วโมงในส่วนของ Personal work ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยังไงได้บ้าง

image-44

ทำงานหนักจนไม่มีแฟน…อาชีพไหนมีโอกาสสละโสดมากที่สุด มาดูกันดีกว่า !

คนโสดอาจมีเวลาทุ่มเทให้กับการทำงานมากกว่า มีแรงกดดันในการสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง มีอิสระทางการเงิน และมีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานที่มากกว่าคนมีครอบครัว  งานที่ ‘รายได้’ ผูกอยู่กับ ‘เวลา’ คือมีค่าตอบแทนสำหรับการทำงานล่วงเวลา มีผลต่อความโสด