ไฮไลท์ความสำเร็จของแคเรียร์วีซ่า

ตั้งแต่ปี 2014 แคเรียร์วีซ่า ได้เข้าร่วมโครงการต่างๆที่จัดโดยทั้งภาครัฐและเอกชน และมีพาร์ทเนอร์ที่สำคัญ และลูกค้าทุกรายที่ให้การสนับสนุนตลอดมา โดยเราได้คัดเลือกบางส่วนมาเขียนสรุปไว้ เพื่อแสดงความขอบคุณอีกครั้ง และเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและพาร์ทเนอร์รายใหม่ในอนาคตของเราได้มากขึ้นอีก เพื่อให้งานของเราที่ตั้งใจทำได้สร้าง impact ในวงที่กว้างขึ้นอีกด้วย 

Official Partnership

 • ทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding) MOU กับ 5 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ในการให้บริการแก่นักศึกษา ในปี 2019 ในโครงการ Government Procurement Transformation ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

Awards

 • ผู้ชนะโครงการ GovTech Mission  “One Nation, One Mission” จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในปี 2019
 • ผู้เข้ารอบ 30 ทีมสุดท้ายโครงการ GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้ Concept “BIG BOOM WOW ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง” ในปี 2019
 • ผู้เข้ารอบ 13 ทีมสุดท้ายโครงการ SET Social Impact Gym by mai Executives จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • TED Fund (Thailand and Innovation-Based Enterprise Development Fund) ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี 2019
 • ผู้เข้ารอบ 11 ทีมสุดท้ายโครงการ dtac accelerate – Batch 6 และก่อตั้ง CareerVisa Digital ในปี 2018
 • ผู้เข้ารอบ Young Social Entrepreneurs (YSE) จัดโดย Singapore International Foundation ประเทศสิงคโปร์ 
 • ผู้เข้ารอบ Finalist โครงการ Chivas Venture 2016
 • ผู้เข้ารอบ Finalist Banpu Champions for Change Batch 4 ในปี 2014

Publications

Sharing Sessions

Guest Lecturers & Judges

 • BBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์ (ภาคอินเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • GSSE มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • MUIC วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ABAC มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • SUT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • SPU มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • โรงเรียนดาราวิทยาลัย
 • โรงเรียนสุรวิวัฒน์
 • โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
 • ฯลฯ

Media & Press Interviews

Podcast Interview

Event & Public Speaking

อ่านถึงตรงนี้แล้ว หากคุณ หรือองค์กรของคุณ สนใจเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา ร่วมงานกับเรา หรือสนับสนุนเราในรูปแบบใดก็ตาม สามารถพูดคุยกับเราได้ที่ช่องทางที่สะดวก ดังนี้ อีเมล : contact@careervisathailand.com LINE@ : CareerVisaTH หรือ Facebook Page : CareerVisa Thailand

กรอกอีเมลของคุณให้เราติดต่อกลับที่นี่

ทั้งนี้ ทีมงานขอขอบคุณล่วงหน้าที่ให้ความสนใจ 🙂 และหวังว่าเราจะสามารถร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยให้กับคนรุ่นใหม่ได้ในด้านการศึกษาและการทำงาน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

โอกาสดีดี ที่จะได้ร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นชั้นนำรอทุกคนอยู่ ในงาน Japan Job Fair in Thailand 2020

Japan Job Fair 2020 มหกรรมจัดหางานของบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ครั้งที่ 9 พบกันที่ บีซีซี ฮอลล์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:30 – 18:30 น.

จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยนิสิตในการค้นหาอาชีพที่ใช่ และเขียน Resume ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563

โครงการ GPT ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน (NIA)
บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยา ช่วยนิสิตในการค้นหาอาชีพที่ใช่ และเขียน Resume ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 โดยมีนิสิตเข้าร่วม ประมาณ 400 คน ทั้งในห้องเรียนรวม และผ่านทางออนไลน์