7 ทักษะการเป็นผู้นำที่ได้จากการท่องเที่ยว สร้าง Competitive Advantage ในธุรกิจให้ผู้นำอเมริกันกว่า 90%

photo credit : g-trav.com

ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากนิยมท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนที่พูดคนละภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

จาการศึกษาของบริษัท Brightspark Travel พบว่า 94% ของผู้นำชาวอเมริกัน ต่างเห็นด้วยว่า “การท่องเที่ยวช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่พวกเขาในที่ทำงาน” เพราะพวกเขาได้นำทักษะการเป็นผู้นำต่างๆที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการท่องเที่ยว มาใช้ในการทำงาน

Matt Wilson ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Under30.com เว็บไซต์ที่ช่วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆกล่าวว่า ทักษะการเป็นผู้นำที่เขาใช้บริหารงานทุกวันนี้ ได้มาจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และการได้นำทีมไปเที่ยวที่ Florida ในฐานะหัวหน้ากลุ่มองค์กรลูกเสือแห่งอเมริกา (Boy Scouts of America) 

นอกจากนี้ ในหลายประเทศฝั่งตะวันตก เด็กๆที่จบมัธยมนิยมใช้เวลา 1 ปี (Gap Year) ในการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจ รวมถึงเรียนรู้ทักษะต่างๆ ก่อนจะเข้ามหาลัย

การท่องเที่ยวต่างประเทศช่วยเพิ่มทักษะที่สำคัญ ที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงาน 

84% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ American Gap Association

เรามาดูกันว่าทักษะการเป็นผู้นำอะไรบ้าง ที่เราได้จากการท่องเที่ยว 

ทักษะที่ 1 : การสื่อสาร

การสื่อสารในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการสื่อสารโดยการใช้ภาษาพูด (Verbal Communication) เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการสื่อสารทุกชนิด เมื่อเราต้องเดินทางไปในประเทศที่เราไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ การพยายามสื่อสารกับผู้คนที่นั่นโดยใช้ภาษากาย (Body Language) การทายคำศัพท์ต่างๆที่เขาต้องการจะสื่อ จะช่วยเพิ่มทักษะในการสื่อสารของเรา หรืออาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆก็เป็นได้

ทักษะในการสื่อสารนี้ จะช่วยให้เรามีความสามารถในการสื่อสารกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรม สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ (Global Company) ที่รวบรวมผู้คนจากทั่วโลก

ทักษะที่ 2 : การทำงานเป็นทีม

ทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตการทำงาน ในขณะท่องเที่ยว เราจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในทีมระหว่างการเดินทาง เช่น การประนีประนอม การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การร่วมด้วยช่วยกัน และการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

ทักษะที่ 3 : การเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การท่องเที่ยวช่วยให้คุณเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือแบบแผนของพฤติกรรมของสังคม (Social Norms) ที่ต่างออกไป เมื่อคุณเข้าไปทำงานในบริษัทที่รวบรวมผู้คนจากทั่วโลก เราจะมีทักษะในการเปิดรับความแตกต่างนี้ และสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้เป็นอย่างดี 

Sabrina Cendral ผู้บริหาร Club Med Resort รีสอร์ตที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก กล่าวว่าการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมใหม่ๆ ช่วยให้เราเปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เปิดรับมุมมองใหม่ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำ เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้คน ที่มีความแตกต่างกัน

Photo Credit : Intrepidtravel.com

ทักษะที่ 4 : คิดนอกกรอบ

การได้ไปเที่ยว และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ทำให้เห็นโอกาสใหม่ๆในการทำงาน 

Wilson ผู้ก่อตั้งบริษัท Under30.com

การท่องเที่ยวช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบ (Think outside the box) กล้าที่จะคิดต่างจากเดิม

G Adventures
บริษัทที่เชื่อว่า การได้ท่องเที่ยวทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ มากกว่าการให้พนักงานนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีผนังล้อมรอบ

บริษัทท่องเที่ยว G Adventures ซึ่งก่อตั้งโดย Bruce Poon Tip ออกเงินให้พนักงานไปเที่ยวฟรีที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ปีละหนึ่งครั้ง และจากการสนับสนุนพนักงานให้ไปเที่ยวนี้ พนักงานจึงเกิดความคิด ในการออกแบบ Local Living Program การท่องเที่ยวที่พาลูกค้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตในฟาร์มที่ประเทศอิตาลี ชิลี หรือ สัมผัสการใช้ชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนในมองโกเลีย (Mongolia Nomad) ซึ่งโครงการนี้เป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว

ทักษะที่ 5 : การตัดสินใจ

ในขณะที่ท่องเที่ยว ทักษะการตัดสินใจจำเป็นต้องถูกนำมาใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเลือกที่จะพักโรงแรมไหน ไปเที่ยวสถานที่ไหนบ้าง เดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถประจำทาง ในการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ เราต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างข้อดี และข้อเสีย รวมถึงมองเห็นถึงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำในองค์กร

ทักษะที่ 6 : การบริหารเวลา

การบริหารเวลาที่ไม่ดีอาจจะทำให้เราตกรถไฟ พลาดที่จะไปสถานที่สำคัญบางที่ ดังนั้น ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง เราจะต้องวางแผนตารางของเราให้ดี ควรออกจากโรงแรมในตอนเช้ากี่โมง เผื่อเวลาในการเดินขึ้นรถบัสกี่นาที รายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มทักษะการบริหารเวลาของเรา และทำให้งานของเราไม่ผิดพลาด และสำเร็จลุล่วงไปได้

ทักษะที่ 7 : ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น

ในการเดินทาง มักจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เช่น รถไฟไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากหิมะถล่ม รถเสียระหว่างทาง เพื่อนป่วยเพราะกินอาหารที่ไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านี้ทำให้การเดินทางอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนบ้าง เช่น ตัดสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ที่ไม่น่าสนใจออก เพื่อที่จะสามารถไปขึ้นรถไฟให้ทัน ทักษะในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหา ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ และคิดแผนสำรองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้น เป็นทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงาน


อ้างอิง
https://medium.com/thrive-global/7-global-leadership-lessons-traveling-can-teach-you-b13e3710d51f
https://www.forbes.com/sites/reneesylvestrewilliams/2011/11/11/ten-ways-travel-can-make-you-a-better-business-leader/#17127c2939ba
https://www.forbes.com/sites/robertfarrington/2019/06/10/heres-every-reason-you-should-take-a-gap-year-before-college/#6a8caa711ac8
https://www.fastcompany.com/3042934/how-travel-can-make-you-a-better-leader
https://www.digitalinformationworld.com/2019/08/road-trip-leadership-lessons.html

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

5 ลักษณะผู้นำในช่วงวิกฤต ที่คนทำงานอยากฝากไปบอก

ชวนดูลักษณะของผู้นำ 5 อย่างที่ทีมงานอยากเห็น ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและพลังให้กับทีมงานในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และผลิตผลงานที่ดีต่อไปในอนาคต

การปลุกปั้น Employer Brand ในแบบฉบับของ Krungsri Career + Tips สำหรับมนุษย์ผู้สวมหลายบทบาท

ทาง MotiveTalent มีโอกาสได้นั่งพูดคุยกับ คุณโน้ต ศรัณย์ คุ้งบรรพต Head of Human Resource Business Partner Dept. 4 จากธนาคารกรุงศรีฯ และแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมองในบทบาทการทำงานต่างๆ

ผู้นำที่ดีไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด แต่คือคนที่ซื่อสัตย์กับจุดอ่อนของตัวเอง คิดมุมต่างอย่าง Simon Sinek

เคยรู้สึกว่าตัวเราเก่งไม่พอบ้างมั๊ย? ทำงานมาแค่ไหนก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองเก่งสักที ทำงานมาสัก 2-3 ปี เวลามีน้องๆ ในทีมมาถาม แต่ก็ยังมีหลายเรื่องที่เราให้คำตอบไม่ได้