7 ทักษะการเป็นผู้นำที่ได้จากการท่องเที่ยว สร้าง Competitive Advantage ในธุรกิจให้ผู้นำอเมริกันกว่า 90%

ในปัจจุบัน ผู้คนจำนวนมากนิยมท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆ เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนที่พูดคนละภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จาการศึกษาของบริษัท Brightspark Travel พบว่า 94% ของผู้นำชาวอเมริกัน ต่างเห็นด้วยว่า “การท่องเที่ยวช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) ให้แก่พวกเขาในที่ทำงาน” เพราะพวกเขาได้นำทักษะการเป็นผู้นำต่างๆที่ได้เรียนรู้ในระหว่างการท่องเที่ยว มาใช้ในการทำงาน

Matt Wilson ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Under30.com เว็บไซต์ที่ช่วยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้ประสบความสำเร็จด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆกล่าวว่า ทักษะการเป็นผู้นำที่เขาใช้บริหารงานทุกวันนี้ ได้มาจากประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ประเทศไทย และการได้นำทีมไปเที่ยวที่ Florida ในฐานะหัวหน้ากลุ่มองค์กรลูกเสือแห่งอเมริกา (Boy Scouts of America) 

นอกจากนี้ ในหลายประเทศฝั่งตะวันตก เด็กๆที่จบมัธยมนิยมใช้เวลา 1 ปี (Gap Year) ในการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ ทดลองทำกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบและสนใจ รวมถึงเรียนรู้ทักษะต่างๆ ก่อนจะเข้ามหาลัย

การท่องเที่ยวต่างประเทศช่วยเพิ่มทักษะที่สำคัญ ที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การทำงาน 

84% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ American Gap Association

เรามาดูกันว่าทักษะการเป็นผู้นำอะไรบ้าง ที่เราได้จากการท่องเที่ยว 

 

ทักษะที่ 1 : การสื่อสาร

การสื่อสารในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการสื่อสารโดยการใช้ภาษาพูด (Verbal Communication) เพียงอย่างเดียว แต่รวมถึงการสื่อสารทุกชนิด เมื่อเราต้องเดินทางไปในประเทศที่เราไม่สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้ การพยายามสื่อสารกับผู้คนที่นั่นโดยใช้ภาษากาย (Body Language) การทายคำศัพท์ต่างๆที่เขาต้องการจะสื่อ จะช่วยเพิ่มทักษะในการสื่อสารของเรา หรืออาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ภาษาใหม่ๆก็เป็นได้

ทักษะในการสื่อสารนี้ จะช่วยให้เรามีความสามารถในการสื่อสารกับคนจากหลากหลายวัฒนธรรม สามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมงานต่างชาติได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงโอกาสในการร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ (Global Company) ที่รวบรวมผู้คนจากทั่วโลก

 

ทักษะที่ 2 : การทำงานเป็นทีม

ทักษะการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตการทำงาน ในขณะท่องเที่ยว เราจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆในทีมระหว่างการเดินทาง เช่น การประนีประนอม การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การร่วมด้วยช่วยกัน และการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

 

ทักษะที่ 3 : การเปิดรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การท่องเที่ยวช่วยให้คุณเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย ระเบียบกฎเกณฑ์ หรือแบบแผนของพฤติกรรมของสังคม (Social Norms) ที่ต่างออกไป เมื่อคุณเข้าไปทำงานในบริษัทที่รวบรวมผู้คนจากทั่วโลก เราจะมีทักษะในการเปิดรับความแตกต่างนี้ และสามารถทำงานร่วมกับทุกคนได้เป็นอย่างดี 

Sabrina Cendral ผู้บริหาร Club Med Resort รีสอร์ตที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก กล่าวว่าการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดและวัฒนธรรมใหม่ๆ ช่วยให้เราเปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม เปิดรับมุมมองใหม่ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำ เมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้คน ที่มีความแตกต่างกัน

 

ทักษะที่ 4 : คิดนอกกรอบ

การได้ไปเที่ยว และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง ทำให้เห็นโอกาสใหม่ๆในการทำงาน 

Wilson ผู้ก่อตั้งบริษัท Under30.com

การท่องเที่ยวช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะคิดนอกกรอบ (Think outside the box) กล้าที่จะคิดต่างจากเดิม

G Adventures
บริษัทที่เชื่อว่า การได้ท่องเที่ยวทำให้เกิดความคิดใหม่ๆ มากกว่าการให้พนักงานนั่งทำงานในออฟฟิศที่มีผนังล้อมรอบ

บริษัทท่องเที่ยว G Adventures ซึ่งก่อตั้งโดย Bruce Poon Tip ออกเงินให้พนักงานไปเที่ยวฟรีที่ไหนก็ได้ทั่วโลก ปีละหนึ่งครั้ง และจากการสนับสนุนพนักงานให้ไปเที่ยวนี้ พนักงานจึงเกิดความคิด ในการออกแบบ Local Living Program การท่องเที่ยวที่พาลูกค้าไปสัมผัสการใช้ชีวิตในฟาร์มที่ประเทศอิตาลี ชิลี หรือ สัมผัสการใช้ชีวิตของชนเผ่าเร่ร่อนในมองโกเลีย (Mongolia Nomad) ซึ่งโครงการนี้เป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว

ทักษะที่ 5 : การตัดสินใจ

ในขณะที่ท่องเที่ยว ทักษะการตัดสินใจจำเป็นต้องถูกนำมาใช้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเลือกที่จะพักโรงแรมไหน ไปเที่ยวสถานที่ไหนบ้าง เดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถประจำทาง ในการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้ เราต้องมีการเปรียบเทียบระหว่างข้อดี และข้อเสีย รวมถึงมองเห็นถึงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นๆ ซึ่งทักษะเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำในองค์กร

 

ทักษะที่ 6 : การบริหารเวลา

การบริหารเวลาที่ไม่ดีอาจจะทำให้เราตกรถไฟ พลาดที่จะไปสถานที่สำคัญบางที่ ดังนั้น ในการท่องเที่ยวแต่ละครั้ง เราจะต้องวางแผนตารางของเราให้ดี ควรออกจากโรงแรมในตอนเช้ากี่โมง เผื่อเวลาในการเดินขึ้นรถบัสกี่นาที รายละเอียดเล็กๆเหล่านี้ จะช่วยเพิ่มทักษะการบริหารเวลาของเรา และทำให้งานของเราไม่ผิดพลาด และสำเร็จลุล่วงไปได้

 

ทักษะที่ 7 : ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่น

ในการเดินทาง มักจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอ เช่น รถไฟไม่สามารถวิ่งได้เนื่องจากหิมะถล่ม รถเสียระหว่างทาง เพื่อนป่วยเพราะกินอาหารที่ไม่คุ้นเคย สิ่งเหล่านี้ทำให้การเดินทางอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนบ้าง เช่น ตัดสถานที่ท่องเที่ยวบางที่ที่ไม่น่าสนใจออก เพื่อที่จะสามารถไปขึ้นรถไฟให้ทัน ทักษะในการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและยืดหยุ่นเมื่อเกิดปัญหา ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะบางอย่างเราก็ไม่สามารถควบคุมได้ และคิดแผนสำรองขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้น เป็นทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญ ที่เราสามารถนำไปปรับใช้ได้ในการทำงาน

Author

  • CareerVisa Team

    รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการพัฒนานอกกรอบของคนทำงาน

Related   Articles

สำรวจ 5 ประเภท ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในที่ทำงาน

ในวันที่ทุกคนต้องเจอกับคนมากมายในที่ทำงาน ทำงานร่วมกับคนหลายแบบ ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะพบเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกับที่ทำงาน หรือกับคนในทีม เพราะฉะนั้นจงเรียนรู้ว่าปัญหานั้นน่าจะมีอะไรบ้าง และหาวิธีแก้ไขกันไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ

เปิดตัว AP Thailand Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2023 FESTIVAL ภายใต้แนวคิด “The Next Big Things…”

บริษัท ครีเอทีฟทอล์ค จำกัด ประกาศเปิดตัว AP Thailand Presents CREATIVE TALK CONFERENCE 2023 FESTIVAL (CTC2023 FESTIVAL) ในงาน Press Conference ณ Glowfish Sathorn ห้อง Conference Halls งานมหกรรมอัปเดตเทรนด์ ไอเดีย และความรู้แห่งปี สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเองและธุรกิจอย่างสร้างสรรค์

ถึงจะสนิทกันมากแค่ไหน ก็ไม่ควรคุยเรื่องเหล่านี้กับเพื่อนร่วมงาน

เป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสนิทกับเพื่อนร่วมงานเอาไว้ เพราะว่าการสนิทกัน นำพามาสู่ความเข้าใจกันในการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทำให้สังคมในที่ทำงานน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย เพียงแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ถึงจะสนิทอย่างไร ก็ไม่ควรคุยกับเพื่อนร่วมงานอยู่ดี