เทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรมและการบริการจะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์มีคู่แข่งเป็นหุ่นยนต์ งานสัมมนา “Tech Tel Talk เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกบริการ”

สาขาวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดงานสัมมนา “Tech Tel Talk เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกบริการ” ในหัวข้อเรื่อง “New Technology” พูดคุยในประเด็นของเทคโนโลยีในประเทศไทย เทคโนโลยีในธุรกิจโรงแรม และการบริการจะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์มีคู่แข่งเป็นหุ่นยนต์

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 8.30:00-11:30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 605 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และมีการ Live สด ผ่านทาง Facebook เพจ Tourism and Hotel Management SWU

โดยมีคุณธีรยา ธีรนาคนาท CEO บริษัท แคเรียร์วีซ่า ดิจิตอล จำกัด เป็นวิทยากรในงาน

มีจุดประสงค์ให้เห็นถึงการอยู่รวมกันระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีให้แก่นิสิตและบุคคลทั่วไป แลกเปลี่ยนความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในงานสัมนาครั้งนี้ในประเด็นการบริการจะเป็นอย่างไรเมื่อมนุษย์มีคู่แข่งเป็นหุ่นยนต์ 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

แชร์ประสบการณ์ MICE New Normal สายอาชีพไมซ์ งานสัมมนา Experience Sharing Day จัดโดย TCEB

ยุค MICE New Normal สายอาชีพไมซ์ ในช่วง Covid-19 เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดของไทย ซึ่งถือเป็นโอกาสของนักศึกษาและคนทำงานรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานด้านนี้ในการร่วมกันสร้างมิติใหม่ของงาน วันนี้เราจึงนำเนื้อหาบางส่วนที่น่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังสนใจงานในอุตสาหกรรมไมซ์ไทยมาเล่าให้ฟัง และสามารถนำไปปรับใช้ต่อกับชีวิตได้ ซึ่งสิ่งที่เรานำมาแชร์เป็นส่วนหนึ่งจากประสบการณ์จริงกว่า 6 ปีของบริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) จำกัด เรามีภารกิจแรกคือการจัดอีเว้นท์ชื่อ Life After College Bootcamp ในปี 2014 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการเข้าสู่โลกการทำงาน

งานสัมมนา Experience Sharing Day ยุค MICE New Normal สายอาชีพไมซ์ จัดโดย TCEB

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB จัดงานสัมมนาแบ่งปันประสบการณ์ (Experience Sharing Day) ยุค MICE New Normal สายอาชีพไมซ์ สุด Exclusive โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ และนักศึกษาร่วมแชร์ประสบการณ์!