วัลแคน โคอะลิชั่น จับมือ DEPA และพันธมิตร ติดอาวุธผู้พิการสู่ AI Trainers พร้อมเปิดตัว AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา


ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวกระโดด ทีมวัลแคน โคอะลิชั่น ได้ทำงานวิจัยและพัฒนาด้าน AI มากว่า 2 ปี และกำลังจัดเตรียมโปรเจคเพื่อสร้างโลกใบใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง สำหรับกลุ่มคนพิการให้มีชีวิตที่ดี มีรายได้ มีทรัพย์สิน (ทางปัญญา) และความภาคภูมิใจเป็นของตัวเอง

วัลแคน โคอะลิชั่น ลงนามความร่วมมือกับ พันธมิตรภาคเอกชน ส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานคนพิการ พร้อมเปิดตัว AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยมีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “Empowering Disability to Thriving in Digital Era : ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” ณ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จตุจักร กรุงเทพฯ

นายนิรันดร์ ประวิทย์ธนา Chief Business Officer Vulcan Coalition บริษัทพัฒนาปัญญาประดิษฐ์สัญชาติไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยยังมีขีดจำกัดในการพัฒนาโอกาสด้านเอไอ เพราะเราขาด “ข้อมูล” หรือ Data ในการที่จะพัฒนาเอไอให้มีความฉลาดและสามารถแข่งขันได้ในโลกสากล และยังพบว่าผู้พิการในไทยอีกมากที่ยังขาดโอกาสทำงานเช่นกัน ซึ่งเมื่ออุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ที่กำลังขาดแคลนแรงงานด้านจัดเตรียมข้อมูล (Data Labelling) ในฐานะบริษัทพัฒนาด้านนี้ จึงร่วมกับ DEPA อบรมทักษะด้านนี้การจัดเตรียมข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสการทำงานรูปแบบใหม่ ผ่านความถนัดของผู้พิการทางการ

“เราจัดแสดงแพลตฟอร์มการทำงานด้านจัดเตรียมข้อมูลที่ออกแบบให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของคนพิการประเภทต่าง ๆ รวมถึงแสดงตัวอย่าง Text to Speech Model ซึ่งเป็น AI ตัวแรกของโลกที่คนพิการทางการมองเห็นมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดย AI ตัวนี้สามารถนำไปใช้ต่อยอดในภาคธุรกิจ เช่น AI Call Center หรือผลิตหนังสือเสียงเพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ สร้างความเสมอภาคในสังคม”

สำหรับงาน “Empowering Disability to Thriving in Digital Era: ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย” ได้รับการสนับสนุนโดยฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับการจ้างงานคนพิการ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ระหว่าง บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด ผู้ให้บริการจัดเตรียมข้อมูลและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับพันธมิตรภาคเอกชน อาทิ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด

ทั้งนี้ งาน Empowering Disability to Thriving in Digital Era ถือเป็นเวทีสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ความตระหนักรู้ด้านการใช้ไซเบอร์อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ การแสดงแนวคิดและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้พิการ ก่อนนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบอาชีพในสายงานดิจิทัล พร้อมกันนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการในสายงานดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังมีการเสวนาให้ความรู้จาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจกิจิทัล (DEPA) และเครือข่ายพันธมิตร เช่น บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แคร์เรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด เล็งเห็นศักยภาพและพร้อมส่งเสริมคนพิการผ่านการจ้างเหมาบริการคนพิการตามมาตรา 35 จำนวน 200 อัตรา เพื่อให้คนพิการที่ผ่าน โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ ได้ใช้ทักษะทำงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนา AI ในตำแหน่ง AI Trainers และมีรายได้เลี้ยงชีพต่อไป

ซึ่งงาน Empowering Disability to Thriving in Digital Era ถือเป็นการนำร่องเพื่อเปิดทางเลือกอาชีพด้านดิจิทัลสำหรับคนพิการ และตอกย้ำศักยภาพของคนพิการในการเป็น AI Trainers ซึ่งถือเป็นอาชีพทางเลือกในยุคชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) อีกด้วย

วัลแคน โคอะลิชั่น ได้เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 7 ห้องประชุม 707 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จตุจักร กรุงเทพฯ

กำหนดการ “Empowering Disability to Thriving in Digital Era ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย”

 • ๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียนสื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน
 • ๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๕ น. การบรรยายในหัวข้อ “Digital Skill for All: เสริมทักษะดิจิทัล ยกระดับชีวิตคนพิการ” โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม (SAF)
 • ๑๓.๔๕ – ๑๔.๐๐ น. การบรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์คนพิการในประเทศไทยในยุคดิจิทัล” โดย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. การบรรยายในหัวข้อ “Vulcan Model: ผสานพลังคนพิการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม AI ไทย” โดย บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด
 • ๑๔.๑๕ – ๑๔.๔๕ น. การเสวนาในหัวข้อ “สร้างโอกาสคนพิการแบบยั่งยืนในยุค New Normal” โดย บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซี แอทเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด และ บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
 • ๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. การเสวนาในหัวข้อ “สร้างนวัตกรรมปลดล๊อคศักยภาพของคนพิการสู่ยุคดิจิทัล”
 • โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แคเรียร์วีซ่า (ประเทศไทย) จำกัด
 • ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
 • ๑๕.๑๕ – ๑๕.๓๐ น. สรุปและปิดกิจกรรม

รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมแถลงข่าว “Empowering Disability to Thriving in Digital Era ปลุกพลังคนพิการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย”

 1. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 3. มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม (SAF)
 4. บริษัท วัลแคน โคอะลิชั่น จำกัด
 5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด
 8. บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 9. บริษัท เอสซี แอทเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 10. บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
 11. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 12. สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
 13. สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
 14. สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย)
 15. สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
 16. สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
 17. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
 18. ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก
 19. มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Writer

Related Posts

สิ่งที่คนทำงานต้องรู้ก่อนจบปี 2020 เพื่ออยู่รอดในยุคดิจิทัล

พราะการเพิ่มทักษะจะทำให้บริษัทสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บใครหรือกำจัดใครออกจากองค์กร ในขณะที่บริษัทเองก็ต้องปรับรูปแบบของชุดทักษะและความรู้พื้นฐานให้ดีขึ้นเพื่อให้เข้ากับความจำเป็นในปัจจุบันขององค์กรด้วยเช่นกัน.วันนี้เราจึงนำ สิ่งที่คนทำงานต้องรู้ ก่อนจบปี 2020 มาฝากให้ทุกคนได้ตั้งคำถามกัน

อยาก Reskill ตัวเอง ต้องใช้เวลากี่เดือน? ถ้าเรียนออนไลน์

ภายในปี 2025 งานหลายอย่างจะลดความสำคัญและเป็นที่ต้องการน้อยลง เนื่องจากหุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนได้ ซึ่งมีงาน 10 อย่างที่กำลังจะลดบทบาทลง (Decreasing job demand) เราต้อง Reskill ตัวเองตั้งแต่วันนี้แล้ว ถ้าทำงานเหล่านี้อยู่!

5 ทักษะที่จำเป็นในการหางานในปี 2020 แจกส่วนลดคอร์สออนไลน์ในโพสต์

ช่วงนี้ใครอยากอัพตำแหน่งงาน อัพเงินเดือนสวนกระแสคนตกงาน ต้องอัพสกิลตัวเอง 5 อย่างนี้แบบเร่งด่วน เพราะกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก แถมยังมีเรทเงินเดือนสูงด้วย วันนี้เรามีแหล่งพัฒนาทักษะแห่งอนาคต พร้อมส่วนลดมาแจกแฟนๆที่น่ารักของเราทุกคนด้วย